Direct advies aanvragen

Reactie minister Ollongren over ATGB-adviesrapport Grenfell Tower aan Tweede Kamer

Vandaag heeft minister Ollongren een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ook een reactie op het onlangs aan de minister uitgebrachte ATGB-adviesrapport over het Engelse GTI Phase 1 Report over Grenfell Tower is opgenomen. In haar reactie geeft de minister aan alle aanbevelingen van de ATGB over te nemen waaronder de verduidelijking van de brandveiligheidsregelgeving voor gevels, de aanscherping van eisen ter beperking van rookverspreiding (o.a. verplichte vrijloopdrangers en eisen voor verbouw), een verbetering van de kwaliteitsborging in het bouwproces (vooruitlopend op de Wkb), de inventarisatie van bestaande risicogevels voortzetten en de hiervoor gebruikte criteria ook als risico-instrument bij nieuwbouw inzetten, stimuleren van verhuurders om brandveiligheidsinstructies aan bewoners te geven (5). Verder heeft de minister kennisgenomen van de aanbeveling van de ATGB om niet aan te sturen op het uitsluitend mogen toepassen van onbrandbare materialen in de gevel. De minister kondigt, in lijn met de aanbeveling van de ATGB, onderzoek aan om voor risicovolle situaties (hoogbouw, verminderde zelfredzaamheid) de brandklasse-eis nader te bekijken.

Naar de brief van minister Ollongren van 16 juni 2020