Direct advies aanvragen

Adviesaanvraag indienen

Download hier het aanvraagformulier in MS Word

Via het aanvraagformulier kunt u –per e-mail- een adviesaanvraag indienen bij de secretaris van de adviescommissie. Hierin wordt het volgende gevraagd:

  • een beschrijving van de casus;
  • ten minste één zienswijze van het bevoegd gezag en één zienswijze van de ontwikkelende, ontwerpende, adviserende of anderszins belanghebbende partij;
  • een of meerdere concrete adviesvragen over de kern van het verschil van inzicht.

De adviescommissie behoudt zich het recht voor om aanvragen niet in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij theoretische interpretaties van de regelgeving of in conflictsituaties tussen bevoegd gezag en brandweer.

Als de adviescommissie uw aanvraag in behandeling neemt, dan vraagt het secretariaat van de commissie u mogelijk om aanvullende gegevens. Daarna ontvangt u een overzicht van de adviesprocedure. De adviescommissie streeft ernaar een adviesaanvraag binnen circa 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens tot een definitief advies te verwerken. Het advies wordt direct na het uitbrengen (geanonimiseerd) gepubliceerd bij de Helpdesk Bouwregels.

Vul hieronder het formulier in. Of neem contact met ons op via secretariaat@atgb.nl.
U kunt ook eventueel bellen naar 06-28422375 en vragen naar Aldo de Jong.

Download hier het aanvraagformulier in MS Word