Direct advies aanvragen

Adviesaanvraag indienen

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften adviseert burgers, ondernemers en overheden over hoe de voorschriften voor brandveiligheid moeten worden uitgelegd. De adviezen van de commissie zijn gezaghebbend en niet bindend. Burgers, ondernemers en overheden kunnen de commissie om advies vragen als:

  • Er verschil van inzicht is over de toepassing van de bouwvoorschriften tussen de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen of de houder van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de gemeente, provincie of haar directe adviseurs, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Dit geldt ook voor verschillen van inzicht bij een melding brandveilig gebruik of een handhavingsbesluit.
  • Beide partijen reeds hebben geprobeerd een oplossing te vinden en hun standpunten helder in een zienswijze hebben onderbouwd. De beide zienswijzen worden ter beschikking van de commissie gesteld.
  • De gekozen oplossing voldoende is gedocumenteerd om beoordeeld te kunnen worden door de commissie.

De adviescommissie behoudt zich het recht voor om aanvragen niet in behandeling te nemen. Als de adviescommissie uw aanvraag in behandeling neemt, dan vraagt het secretariaat van de commissie u mogelijk om aanvullende gegevens. Daarna ontvangt u een overzicht van de procedure. De adviescommissie streeft ernaar adviesaanvragen binnen circa 8 weken na ontvangst van alle gegevens beoordeeld te hebben en een advies uit te brengen.

Het definitieve advies wordt aan de vertegenwoordiger van de belanghebbende partij en aan de vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag toegezonden. Indien er geen twee contactpersonen zijn, kan een adviesaanvraag niet in behandeling genomen worden. Het advies wordt direct na het uitbrengen (geanonimiseerd) gepubliceerd bij de Helpdesk Bouwregelgeving.

U kunt een adviesaanvraag uitsluitend digitaal indienen via het aanvraagformulier in MS Word dat u hieronder kunt downloaden of via het webformulier. Voorziet u uw aanvraag van de relevante documenten die nodig zijn om uw adviesvraag te kunnen beantwoorden. Zijdelingse informatie of gegevens die u ‘voor de volledigheid’ wilt meesturen liever NIET meesturen. De adviescommissie adviseert uitsluitend gericht over uw adviesvraag of –vragen. Indien de adviescommissie aanvullende gegevens nodig heeft, zal zij altijd contact met u opnemen.

Vul hieronder het formulier in.
Of neem contact met ons op via secretariaat@atgb.nl.
U kunt ook eventueel bellen naar 06-28422375 en vragen naar Aldo de Jong.

Formulier

Download hier het aanvraagformulier in MS Word