Direct advies aanvragen

Commissie

Burgers, ondernemers en overheden kunnen, in geval van een geschil / verschil van inzicht tussen een bevoegd gezag of een van zijn adviseurs, zoals de brandweer, en een aanvrager of houder van een omgevingsvergunning of een vertegenwoordiger hiervan, advies vragen aan de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften over de toepassing van de technische bouwvoorschriften. Dit kan gaan om een omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen of voor het brandveilig gebruik, een melding brandveilig gebruik, aanvullende voorwaarden met betrekking tot een omgevingsvergunning of een melding brandveilig gebruik of een handhavingsbesluit. Afhankelijk van het onderwerp van de adviesaanvraag wordt de benodigde expertise binnen de commissie ingeschakeld voor de behandeling van de adviesvraag. Binnen de commissie is expertise aanwezig van alle onderwerpen die betrekking hebben op de bouwregelgeving en de daarbij behorende vergunningtrajecten. De adviescommissie komt gemiddeld elke zes weken bij elkaar om de lopende adviestrajecten met elkaar te bespreken. Per 1 januari 2016 bestaat de adviescommissie uit de volgende leden:

  • ing. J.T. Koudijs, voorzitter
  • ing. P.J. van der Graaf, bouwregelgeving
  • ir. J.W. Pothuis, bouwregelgeving
  • ing. R.R.  Hagen MPA, brandveiligheid
  • ir. R.J.M van Mierlo, brandveiligheid
  • ir. J.A. Pleysier, bouwfysica
  • ir. L.E.J.J. Schaap, bouwfysica
  • ing. R.J. Stark RO, constructieve veiligheid
  • prof. ir. S.N.M. Wijte, constructieve veiligheid

De leden van de adviescommissie zijn op persoonlijke autoriteit en gezag door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd. Het secretariaat van de adviescommissie is in handen van ir. Aldo de Jong en is te bereiken via secretariaat@atgb.nl.

Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB)

Van links naar rechts boven: Rudolf van Mierlo, Johan Koudijs, Luc Schaap, Arjan Pleysier, René Hagen, en Simon Wijte
Van links naar rechts onder: Johan van der Graaf, Joost Pothuis, Rob Stark