Direct advies aanvragen

Advies 1009 – Woningsprinkler verbouw appartementen

De casus betreft de verbouwing van een voormalig logiesgebouw dat al een aantal jaren geleden verbouwd is tot te verhuren appartementen. Na enige jaren zijn de appartementen verkocht en werden aparte huisnummers aangevraagd. Hierop vroeg de gemeente om de bouwvergunning. Deze ontbrak. De vergunning is alsnog aangevraagd, maar werd afgewezen op diverse brandveiligheidsaspecten. Als mogelijk alternatief is toen voorgesteld om een woningsprinkler als gelijkwaardige oplossing te plaatsen wegens het ontbreken van een tweede rookvrije vluchtroute. De adviescommissie is gevraagd om te beoordelen of een woningsprinkler als gelijkwaardige oplossing voor het ontbreken van een tweede rookvrije vluchtroute kan worden beschouwd.

Download hier het advies