Direct advies aanvragen

NIEUW! Vier nieuwe ATGB-adviezen!

De ATGB heeft onlangs vier nieuwe adviezen uitgebracht: advies 2110 over de Reductie van de brandwerendheid van een draagconstructie waarover een vluchtroute voert met 10 minuten; advies 2111 over het niet zonder sleutel te kunnen openen van een vluchtdeur als [...]

ATGB-advies 2113 – Gebruiksfunctie paardenfokkerij

Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van een paardenfokker wordt een nieuw gebouw gebouwd, bestaande uit twee bouwlagen. Het hele gebouw is uitgevoerd als één brandcompartiment en door de initiatiefnemer bestempeld als een lichte industriefunctie voor het houden van dieren. De [...]

ATGB-advies 2111 – Elektronische ontsluiting vluchtdeur

Op twee locaties van een stichting voor gehandicaptenzorg heeft de brandweer bij een inspectie geconstateerd dat twee vluchtdeuren in de reguliere gebruikssituaties op slot zijn en alleen met een sleutel kunnen worden geopend. Bij brand worden deze deuren via de [...]

ATGB-advies 2110 – Reductie BoB door sprinkleralarmering

Een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw met een logistieke functie bestaat uit drie bouwlagen en heeft een totale gebruiksoppervlakte van circa 14.000 m2 in één brandcompartiment. Het gebouw wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Over de gelijkwaardigheid voor het overschrijden van [...]

NIEUW! ATGB-adviezen 2108-1 en 2109

Wat betekent het plaatsen van een vrijdragende vloerconstructie (bouwwerk geen gebouw zijnde) binnen een brandcompartiment van 2.500 m2 van een industriefunctie? In advies 2108-1 wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In advies 2109 wordt gefocust op de mogelijkheid om een brandklasse [...]

ATGB-advies 2109 – Brandklasse deuren in lifthal

De appartementen in een nieuw te bouwen vijflaags appartementengebouw worden ontsloten via een gemeenschappelijke lifthal die tevens biedt tot twee onafhankelijke wokkeltrappenhuizen. De vergunningaanvrager is van mening dat de brandklasse van de deuren aan deze gemeenschappelijke lifthal niet hoeven te [...]

ATGB-advies 2108-1 – Vrijdragende tussenvloeren in industriefunctie

Een recent gerealiseerd bedrijfsgebouw dat voorziet in de logistiek van circa 1.000 webwinkels, bestaat voor een groot gedeelte uit magazijnen die zijn aangemerkt als lichte industriefunctie en die zijn ingedeeld in brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van maximaal 2.500 m2. Bij [...]

NIEUW! ATGB-advies 2107: Slaapcapsules in hotel

Mogen de stapelbedden in een hotel vervangen worden door privacybiedende afgesloten slaapcapsules? De hoteleigenaar is van mening dat het een bijzondere vorm van inrichting is in zijn hotel. De gemeente vindt dat de slaapcapsultes op zichzelf als onderdeel van het [...]