Direct advies aanvragen

Advies 1916 – doodlopend eind en rooksluis met lift in hoogbouw

Een nieuw te bouwen 150 m hoge woontoren wordt uitgevoerd met een sprinklerinstallatie. De woningen worden ontsloten via één gemeenschappelijke lifthal waarin zich ook de brandweerliften en de toegang tot twee vluchttrappenhuizen bevindt. Deze lifthal kan bij brand op overdruk [...]

NIEUW! Adviezen 1914 en 1915

Het eerste advies over constructieve veiligheid is nu gepubliceerd! Advies 1914 beschrijft hoe je met buitengewone belastingcombinaties om moet gaan bij herbestemming van een bestaande draagconstructie, in dit geval een loopbrug die tot woning wordt herbestemd. In advies 1915 wordt [...]

NIEUW! Adviezen 1911, 1912 & 1913

Drie totaal verschillende nieuwe adviezen zijn nu gepubliceerd! Geldt de eis voor de horizontale afstand tussen een vloerrand en een hekwerk ook als alle stripbalusters op afstandhouders aan de vloer bevestigd zijn? (Advies 1911) Vervalt de EPC-eis uit het Bouwbesluit [...]

Advies 1911 – Horizontale openingen langs vloerrand

Ter plaatse van de vloerrand van een nieuw te bouwen brug is een stalen vloerafscheiding ontworpen. Aanvrager en gemeente verschillen van mening over de horizontale openingen tussen brugdek en hekwerk. Aanvrager is van mening dat het hekwerk voldoet aan de [...]