Direct advies aanvragen

Nieuw advies 1802!

Mag een automatische schuifdeur worden toegepast als brandwerende vluchtdeur naar een vluchttrappenhuis? Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Advies 1802 – schuifdeur in trappenhuis

Gelijkwaardige oplossing? Een vluchttrappenhuis in een nieuw te bouwen appartementengebouw wordt op één verdieping voorzien van een schuifdeur in verband met de beperkte draairuimte. De gemeente is van mening dat dat niet is toegestaan omdat een schuifdeur met de vluchtrichting [...]

Nieuw advies 1801!

Wanneer is een gebruiksoppervlakte ‘aangewezen op’ een vluchtroute, zoals een portiek? En mag een stallingsgarage in directe verbinding staan met een portiektrappenhuis? Klik hier om het advies in te zien.   [...]

Advies 1801 – Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte

Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte In een nieuw te bouwen woongebouw met een portiekontsluiting hebben de woningen op de begane grond een vluchtroute naar het aansluitende terrein die niet door het portiektrappenhuis voert. Deze woningen worden wel ontsloten via het portiektrappenhuis. [...]

Nieuw advies 1716!

Hoe ga je om met een brandbaar plafond (brandklasse E) in een gebouw voor verminderd-zelfredzame personen? Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Nieuw advies 1715!

is een groepszorgwoning met 24-uurszorg vergunningplichtig of meldingplichtig voor brandveilig gebruik? Moet je een BSH jaarlijks controleren? Klik hier om naar het advies te gaan. [...]