Direct advies aanvragen

NIEUW! Advies 2001: Grote stallingsgarage zonder BMI

Een bestaande grote stallingsgarage van circa 5.000 m2 is in 1993 opgeleverd zonder brandmeldinstallatie (BMI). De gemeente is inmiddels van mening dat alsnog een BMI toegevoegd moet worden om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. De VvE is [...]

Advies 2001 – Grote stallingsgarage zonder BMI

Een langwerpige bestaande stallingsgarage van 4.950 m2 voert onderlangs 10 woontorens en is in 1993 opgeleverd zonder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI+OAI). Het bevoegd gezag heeft geconstateerd dat de garage volgens de prestatie-eisen voorzien moet zijn van een BMI+OAI en eist [...]

twee aangepaste adviezen

Aan de adviezen 1711 en 1908 zijn verduidelijkende teksten toegevoegd. De eerdere versie is daarmee vervallen. De actuele versies zijn aangeduid als 1711-1 en 1908-1. [...]

ATGB-advies n.a.v. brand in Grenfell Tower gepubliceerd

De ATGB heeft, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een adviesrapport opgesteld naar aanleiding van de eerste fase van het rapport van de Grenfell Tower Inquiry over de brand in Grenfell Tower van 14 juni 2017 [...]

Advies 1916 – doodlopend eind en rooksluis met lift in hoogbouw

Een nieuw te bouwen 150 m hoge woontoren wordt uitgevoerd met een sprinklerinstallatie. De woningen worden ontsloten via één gemeenschappelijke lifthal waarin zich ook de brandweerliften en de toegang tot twee vluchttrappenhuizen bevindt. Deze lifthal kan bij brand op overdruk [...]

NIEUW! Adviezen 1914 en 1915

Het eerste advies over constructieve veiligheid is nu gepubliceerd! Advies 1914 beschrijft hoe je met buitengewone belastingcombinaties om moet gaan bij herbestemming van een bestaande draagconstructie, in dit geval een loopbrug die tot woning wordt herbestemd. In advies 1915 wordt [...]