Direct advies aanvragen

Advies 1002 – Veiligheidstrappenhuis

Een woongebouw heeft 5 bouwlagen met 2 à 3 woningen per laag. Er is één vluchtroute per laag die leidt naar een trappenhuis. De aanvrager wil het trappenhuis als veiligheidstrappenhuis uitvoeren. De voorruimte voor het veiligheidstrappenhuis moet volgens de definitie [...]

Advies 1001 – Bedrijfsverzamelgebouw

Een bedrijfsverzamelgebouw heeft een gebruiksoppervlakte groter van 1000 m2 en is onderverdeeld in kleine units. De units worden per stuk verkocht en zo ingericht dat zij geheel autonoom kunnen functioneren met een eigen toegang, eigen toilet en eigen nutsvoorzieningen. Het [...]

Advies 915 – Kleinschalige kinderopvang

In een huurwoning is een bedrijfsmatige kinderopvang gehuisvest, waar maximaal 6 kinderen komen. Volgens het Gebruiksbesluit valt dit kinderdagverblijf onder ‘bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar’. De aanvrager wil weten of een brandmeldinstallatie met volledige bewaking [...]

Advies 913-1 – Slapen in een scoutinggebouw

Bij de verbouw van een scoutinggebouw is de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen getroffen. Omdat er incidenteel geslapen wordt in het gebouw, eist de brandweer dat de beheerder een gebruiksvergunning aanvraagt. Daarnaast heeft de gemeente een BMI voorgeschreven. De aanvrager vraagt advies over [...]

Advies 912-2.29 – Rieten schroefdak

De aanvraag betreft de vergelijking van de risico’s van een rieten schroefdak en een geïmpregneerd dak. Hierbij wordt de beperking van de uitbreiding van brand en de beperking van de ontwikkeling van brand in beschouwing genomen. [...]

Advies 909 – BMI kinderopvang

Op vier locaties van een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang is geen gebruiksvergunning. Deze zijn met het inwerkingtreden van het Besluit Brandveilig Gebruik Gebouwen aangevraagd. De locaties liggen elk in één gebouw samen met andere maatschappelijke functies, waarbinnen verschillende gebruiksfuncties aanwezig zijn. De [...]

Advies 908 – Wonen en zorg

Een woongebouw bestaat uit zelfstandige appartementen voor 55+’ers. Hier wordt een nieuwe brandmeldinstallatie geplaatst. De aanvrager wil weten onder welke categorie dit complex valt in het Gebruiksbesluit en of een brandmeldinstallatie verplicht is. Bovendien wil de aanvrager weten of de [...]

Advies 907 – Bereikbaarheid blusvoertuig

Op een binnenplaats tussen woonblokken wordt een bedrijfspand gebouwd, waarbij ondanks bezwaar de vergunning verleend is. Het bezwaar richt zich op de toegankelijkheid van de blusvoertuigen op de binnenplaats aan de achterzijde van de woningen in geval van een calamiteit. [...]

Advies 906 – Vluchtroutes hotel

Bij de verbouwing van een hotel, wordt een deel van het restaurant bij de ontvangstruimte getrokken. Tijdens de verbouwing wordt een andere entree ontwikkeld dan in de vergunning vermeldt staat. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan m.b.t. tot veilig vluchten. De aanvrager [...]