Direct advies aanvragen

Advies 1108 – C2000 ondersteuning in gebouw

Voor een nieuw ziekenhuis met een oppervlakte van ca. 30.000 m2 in 5 bouwlagen is er een meningsverschil tussen brandweer en gemeente m.b.t. de C2000 ondersteuning. De brandweer is van mening dat er een volledige binnenhuisdekking aanwezig moet zijn om [...]

Advies 1106 – Ontgrendeling deuren in calamiteitsituatie

Een gezondsheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten bestaat uit twee bouwlagen. Elke bouwlaag is verdeeld in meerdere brandcompartimenten. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking. De vluchtdeuren waarlangs de brandcompartimenten kunnen worden verlaten hebben codesloten die aangesloten [...]

Advies 1103 – Wbdbo bedrijfspand

Een machinefabriek is niet gecompartimenteerd en vormt één groot brandcompartiment, waarvan twee gevels op de perceelgrens zijn gebouwd. De fabriek bestaat uit verschillende hallen met verschillende hoogtes. De aanvrager heeft door een adviesbureau een notitie op laten stellen waarin is [...]

Advies 1102 – Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis

Van een ziekenhuis voldoet de huidige indeling in subbrandcompartimenten niet aan de voorschriften voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2003. Het ziekenhuis heeft een voorstel gemaakt voor het treffen van maatregelen voor een gelijkwaardig veiligheidsniveau als bedoeld in het Bouwbesluit [...]

Advies 1019 – Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

Twee bouwblokken worden verbonden via een loopbrug. Bewoners van het losstaande woongebouw (bouwblok 1) hebben toegang via die loopbrug tot hun woningen en tot het portiek van het naastgelegen woongebouw (bouwblok 2). Op iedere verdieping zijn 4 appartementen gelegen aan [...]

Advies 1015 – Brandveiligheidsinstallatie kampeerboerderij

Voor een grote verbouwing van een kampeerboerderij is een bouwvergunning verleend, op voorwaarde dat een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en een ontruimingsalarminstallatie met rechtstreekse doormelding naar de alarmcentrale van de regionale brandweer wordt aangebracht en dat elke slaapruimte als subbrandcompartiment [...]

Advies 1014 – Eisen bestaand gezondheidszorggebouw

Bij twee gezondheidszorggebouwen eist de gemeente dat de slaapgedeelten in subbrandcompartimenten worden ingedeeld. Bij de toepassing van de regelgeving gaat de gebruiker uit van een gezondheidszorgfunctie zonder aan bed gebonden patiënten. De brandweer gaat uit van een gezondheidszorgfunctie voor aan [...]