Direct advies aanvragen

Advies 1009 – Woningsprinkler verbouw appartementen

De casus betreft de verbouwing van een voormalig logiesgebouw dat al een aantal jaren geleden verbouwd is tot te verhuren appartementen. Na enige jaren zijn de appartementen verkocht en werden aparte huisnummers aangevraagd. Hierop vroeg de gemeente om de bouwvergunning. [...]

Advies 1409 – Vluchtroute woning door ijssalon

In een klein monumentaal pand is een ijssalon gevestigd. Boven de ijssalon ligt een woning die de eerste en de tweede verdieping beslaat. De woning is uitsluitend toegankelijk via een trap in de ijssalon. De woning en de ijssalon staan [...]

Advies 1406 – Rooksluis voor trappenhuis in hotel

Een voormalig kantoorgebouw met vijf verdiepingen wordt herbestemd tot hotel, waarbij het bestaande pand horizontaal en verticaal wordt vergroot. Tijdens de bouw zijn er ingrijpende aanpassingen voorgesteld ten opzichte van de vergunde aanvraag. De rooksluis voor de brandweerlift werd hierin [...]

Advies 1404 – Vluchten langs andere woning / portiekontsluiting

Een nieuw te bouwen appartementengebouw bevat in totaal 14 appartementen in drie bouwlagen. Enkele appartementen worden ontsloten via een besloten trappenhuis, enkele via een galerij en enkele direct via het aansluitende terrein. Twee appartementen worden ontsloten via een besloten gang [...]

Advies 1308 – Brandwerend rolscherm OV-busterminal

Er wordt een nieuwe OV-terminal gebouwd. De terminal omvat onder andere een nieuw overdekt ‘busstation’, dat ruimte biedt aan twintig bussen. Boven dit busstation zijn kantoren gesitueerd. De kantoren zijn voorzien van beglaasde patio’s die van het busstation zijn afgescheiden [...]

Advies 1306-1 – Sprinkler en brandwerende coating in kantoorgebouw

De nieuwbouw van een stadskantoor bestaat deels uit nieuwbouw en deels uit bestaande bouw. De nieuwbouw bevat kantoorfuncties, winkelfuncties, woningen en een ondergrondse parkeergarage. In het gebouw liggen brandcompartimenten die groter zijn dan 1000 m2, de wbdbo tussen de brandcompartimenten [...]

Advies 1305 – Flexibele brandcompartimentering

In een megastal (lichte industrie) bevindt zich een centrale gang tussen twee brandcompartimenten. De wanden aan weerszijden van de gang zijn 60 minuten brandwerend. De brandmuur links is onlosmakelijk verbonden met de spanten van het linker dierenverblijf. De spanten rechts [...]