Direct advies aanvragen

Advies 1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf (KDV) voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar heeft een totale gebruiksoppervlakte van minder dan 400 m2. Onlangs is een nieuwe brandmeldinstallatie (BMI) geïnstalleerd door een gecertificeerd installatiebedrijf. Met hetzelfde bedrijf is ook een onderhoudscontract afgesloten. [...]

Advies 1612 – Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage

Een nieuw te bouwen parkeergarage op maaiveldniveau heeft een ongecompartimenteerde vloeroppervlakte van 5.100 m2. Bovenop de parkeergarage bevindt zich een tweede maaiveld waarop vijf woongebouwen zijn geplaatst. De parkeergarage is ventilatietechnisch te beschouwen als een gesloten parkeergarage en wordt ontsloten [...]

Advies 1609 – Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur

In het oorspronkelijk vergunde plan voor een kantoorgebouw zijn de schuifdeuren in het restaurant en in de grote open ‘meeting space’ die daaraan gekoppeld is, niet aangemerkt als vluchtdeuren. Onlangs zijn er verbouwplannen uitgewerkt waarbij o.a. de gewenste bezetting van [...]

Advies 1608 – Vervallen trap in monumentaal gebouwtje

Een vrijstaand monumentaal gebouwtje van 300 m2 in drie lagen wordt herbestemd naar kantoorfunctie. De bestaande stalen buitentrap, die nu een tweede vluchtroute vormt vanuit de kantoorvertrekken op de verdieping, wordt verwijderd. Hierdoor is een brandmeldinstallatie vereist. De vergunningaanvrager is [...]

Advies 1603 – Doormelden en tijdelijk uitzetten BMI

De in 2010 gebouwde logiesappartementen in zes bouwdelen binnen een recreatiepark, zijn alle voorzien van automatische brandmelders die zijn gekoppeld aan een gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) met volledige bewaking. Elk appartement is uitgevoerd als een eigen brandcompartiment. De BMI is uitgevoerd [...]

Advies 1606 – Melding of nieuwe vergunning?

De ontbijtruimte van een hotel heeft een nieuwe indeling gekregen. Bij controle is er een afwijking geconstateerd ten opzichte van de bestaande indelingstekeningen die onderdeel uitmaakten van de bestaande gebruiksvergunning uit 2001. De ruimte is bedoeld voor gebruik door meer [...]

Advies 1605 – Handbrandblusser vs brandslanghaspel

De nieuwbouw van een groepszorgwoning voor 24-uurs zorg bestaat uit 16 grondgebonden wooneenheden met een aantal algemene ruimtes. De opdrachtgever wil draagbare blustoestellen toepassen door het gehele gebouw in plaats van de – volgens artikel 6.28 van Bouwbesluit 2012 vereiste [...]

Advies 1604 – Brandvertragende gordijnen in hotel

De gemeente inspecteert een bestaand hotel en verzoekt het brandgedrag van de gordijnen en vitrage in de hotelkamers aan te tonen middels overlegging van certificaten of gerichte productinformatie. De hoteleigenaar vindt dat de gordijnen, conform artikel 7.4 eerste lid sub [...]