Direct advies aanvragen

Advies 1612 – Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage

Een nieuw te bouwen parkeergarage op maaiveldniveau heeft een ongecompartimenteerde vloeroppervlakte van 5.100 m2. Bovenop de parkeergarage bevindt zich een tweede maaiveld waarop vijf woongebouwen zijn geplaatst. De parkeergarage is ventilatietechnisch te beschouwen als een gesloten parkeergarage en wordt ontsloten via een centrale in- en uitrit. De aanvrager had aanvankelijk een sprinklerinstallatie voorzien als gelijkwaardige oplossing om het risico op de uitbreiding van brand  te beperken. Bij nader inzien heeft de aanvrager besloten de parkeergarage liever te voorzien van een RWA-installatie met stuwdrukventilatie. Daarbij is het uitgangspunt dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden uit NEN 6098 en daarmee –in geval van brand- voldoende zicht op de brand is, zodat de brandweer een offensieve binnenaanval kan uitvoeren. De brandweer is van mening dat in geval van brand nooit gegarandeerd kan worden dat zij een offensieve binnenaanval uitvoert en wil dat de sprinklerinstallatie wordt gerealiseerd.

Download hier het advies