Direct advies aanvragen

Advies 1607-1 – Gebruiksmelding bouwdeel voor afzonderlijk gebruik

Eén van de gebruikers van een meerlaags kantoorgebouw dat wordt verhuurd aan verschillende bedrijven, huurt de bovenste drie verdiepingen. Dit gedeelte van het gebouw wordt door meer dan 50 personen gebruikt en de huurder doet een gebruiksmelding voor het gebruik van de niet-gemeenschappelijke delen die gebruiker wil bezetten. De toegangen naar de gemeenschappelijke vluchttrappenhuizen vallen buiten de gebruiksmelding. Na vier weken is nog geen bericht van het bevoegd gezag ontvangen en worden de drie verdiepingen door de huurder in gebruik genomen. De veiligheidsregio verzoekt de huurder na tien weken om de onvolledige gebruiksmelding volledig te maken door een gebruiksmelding voor het gehele gebouw in te dienen of in te laten dienen door de gebouweigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw. De huurder is het hier niet mee eens en is van mening dat de gebruiksmelding valt binnen de kaders van de oorspronkelijk verleende omgevingsvergunning en het niet is toegestaan om voor de tweede maal dezelfde gegevens op te vragen die bij de verlening van de omgevingsvergunning reeds zijn geaccepteerd.

Download hier het advies