Direct advies aanvragen

Advies 1102 – Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis

Van een ziekenhuis voldoet de huidige indeling in subbrandcompartimenten niet aan de voorschriften voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2003. Het ziekenhuis heeft een voorstel gemaakt voor het treffen van maatregelen voor een gelijkwaardig veiligheidsniveau als bedoeld in het Bouwbesluit [...]

Advies 1019 – Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

Twee bouwblokken worden verbonden via een loopbrug. Bewoners van het losstaande woongebouw (bouwblok 1) hebben toegang via die loopbrug tot hun woningen en tot het portiek van het naastgelegen woongebouw (bouwblok 2). Op iedere verdieping zijn 4 appartementen gelegen aan [...]

Advies 1015 – Brandveiligheidsinstallatie kampeerboerderij

Voor een grote verbouwing van een kampeerboerderij is een bouwvergunning verleend, op voorwaarde dat een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en een ontruimingsalarminstallatie met rechtstreekse doormelding naar de alarmcentrale van de regionale brandweer wordt aangebracht en dat elke slaapruimte als subbrandcompartiment [...]

Advies 1014 – Eisen bestaand gezondheidszorggebouw

Bij twee gezondheidszorggebouwen eist de gemeente dat de slaapgedeelten in subbrandcompartimenten worden ingedeeld. Bij de toepassing van de regelgeving gaat de gebruiker uit van een gezondheidszorgfunctie zonder aan bed gebonden patiënten. De brandweer gaat uit van een gezondheidszorgfunctie voor aan [...]

Advies 1011 – Vuurbelasting liften

De aanvrager heeft een gebouw met een hoogte van ongeveer 35 meter. Het gebouw heeft twee verkeerskernen. In de hoofdkern zijn drie liftschachten aanwezig en een trappenhuis. Eén van de liftschachten is bestemd voor een brandweerlift. Tussen de liftschachten en [...]

Advies 1008 – Woonfunctie met kamergewijze verhuur

Een woonhuis wordt verbouwd tot een woning waar 5 studenten een gezamenlijk huishouden gaan voeren. Bij de aanvraag voor een vergunning is daarom uitgegaan van een woonfunctie. De brandweer is van mening dat in dit geval moet worden voldaan aan [...]

Advies 1006 – Vluchtroutes woongebouw

Woongebouw heeft een lifthal die is aangemerkt als brand- en rookvrije vluchtroute en is tevens de tegen brand beschermde hal volgens artikel 4.16 van het Bouwbesluit 2003. Hier komt de brandweerlift op uit, waardoor de compartimentering 60 minuten brandwerend is [...]

Advies 1005 – Brandmeldinstallatie kerkgebouw

Een kerk wordt gebruikt voor evenementen en op grond van het Gebruiksbesluit is een BMI vereist, die voldoet aan NEN2535:1996. Hierbij is doormelding vereist en de betreffende installatie moet gecertificeerd zijn. Aan de adviescommissie wordt gevraagd in hoeverre een draadloze [...]

Advies 1004 – Brandcompartimentering stookruimte zwembad

Een zwembad bestaat uit één bouwlaag en is voorzien van een CV-installatie met een nominale belasting van meer dan 160kW. De technische ruimte ligt samen met het zwembad in één brandcompartiment, Dit is volgens Bouwbesluit 2003 niet toegestaan: er moet [...]