Direct advies aanvragen

Advies 1301-02 – Toepassing NEN 6068 of BvB2007

Voor de herbouw en uitbreiding van een  garage is op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB 2007) een gelijkwaardigheidsrapportage opgesteld. Volgens de methode BvB 2007 moest de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) naar de omgeving ter [...]

Advies 1212 – Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren

In een nieuwbouwcomplex liggen de appartementen aan één gang. Aan het einde van de gang liggen twee voordeuren naast elkaar, i.p.v. tegenover elkaar.  Met verwijzing naar de rapportage van de Werkgroep Gelijkwaardigheid van de Vereniging Stadswerk doet de aanvrager een [...]

Advies 1210 – Toepassing van BvB 1995 bij verbouw

Een pand met verschillende gebruiksfuncties bestaat uit één groot brandcompartiment met een oppervlak van ca. 6.000 m2. De bouwvergunning is in 2004 verleend op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij is destijds gebruik gemaakt van de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB) uit [...]

Advies 1205 – Gebruiksfunctie

De brandweer heeft een melding brandveilig gebruik ontvangen. De melding betreft een huis, waarin een aantal licht-verstandelijk gehandicapte kinderen (0 tot 10 jaar) met gedragsproblemen worden opgevangen in een woning. Het gaat hier om kinderen die hier niet wonen en [...]

Advies 1201 – Portiekoplossing of niet?

Een woongebouw is uitgevoerd als een portiekoplossing. In het trappenhuis wordt op de 1e tot en met de 3e verdieping een rookmelder geplaatst die gekoppeld is aan de rookmelder van de woningen. Hierbij wordt een onderhoudsverplichting afgesproken. De aanvrager wil [...]

Advies 1116-02 – Rookverspreiding galerij met vides

Bij een woon-/winkelgebouw is onder voorwaarden een vergunning afgegeven. Er moet worden aangetoond dat de galerij als niet-besloten kan worden beschouwd. De galerij is voorzien van grote vides in verband met daglichttoetreding. In de rapportage van het CFD-onderzoek, is naar [...]

Advies 1115-02 – Wonen en zorg vs. Zorgzwaarte

Bij het bouwen van 75 psychogeriatrie-eenheden, verdeeld over 12 woongroepen, is de vraag of de woon-zitkamers van de woongroepen moeten worden voorzien van zelfsluitende deuren. De gemeente is van mening dat hier op grond van artikel 2.119 van het Bouwbesluit [...]

Advies 1114-02 – Brandveiligheid aankleding kerkzaal

Een voormalig bedrijfspand wordt ingericht als kerkzaal. Voor de aankleding wordt een doek aan een staalprofiel opgehangen dat ook in de glastuinbouw gebruikt wordt. Volgens de aanvrager is dit zeer brandveilig en is dit ook door de brandweer goedgekeurd. Bij [...]