Direct advies aanvragen

Advies 1507-1 – Doodlopende galerij in bestaand appartementengebouw

Zeven identieke appartementengebouwen zijn in 2013 geheel gerenoveerd. De vluchtroutes zijn hierin niet gewijzigd. Na een recente inspectie heeft de brandweer geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de bouwbesluiteisen voor vluchtroutes en trapafmetingen in bestaande bouw: in elk identieke appartementengebouw [...]

Advies 1506 – Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler

De nieuwbouw van een groot distributiemagazijn bestaat uit opslagruimtes (industriefunctie), kantoor- en bijeenkomstfuncties. Het totale complex bestaat uit vier brandcompartimenten met een grootte variërend tussen 19.000 m2 en 58.000 m2. In het gehele complex wordt een sprinklerinstallatie toegepast. Aanvrager is [...]

Advies 1505 – Voorportaal voor brandweerlift

In een nieuw te bouwen woongebouw met een verplichte brandweerlift grenst de lifttoegang aan de corridor waarin zich ook de woningtoegangen bevinden. Dit is niet toegestaan conform Bouwbesluit artikel 2.120 lid 2 en daarom heeft de architect brandwerende deuren ontworpen [...]

Advies 1504 – Berekening branddoorslag houtconstructie

Een houten scheidingsconstructie die onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel-restaurant, dient brandwerend te worden uitgevoerd. Hiervoor is een berekening gemaakt op basis van de Eurocode voor houtconstructies: NEN-EN 1995-1-2 bijlage E. De gemeente accepteert de [...]

Advies 1503 – Twee vluchtroutes in een atrium

In een nieuw te bouwen woongebouw van zes bouwlagen zijn de woningtoegangen van alle appartementen rond één atrium gelegen. In het atrium bevindt zich een open trap die de verschillende verdiepingen met elkaar verbindt. Per verdieping is er ook een [...]

Advies 1502 – Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur

Bij de verbouwing van een bedrijfsrestaurant wordt de toegangsdeur vervangen door een automatische schuifdeur. Deze toegangsdeur maakt ook onderdeel uit van een vluchtroute uit het restaurant. De brandweer is van mening dat deze deur daarom geen schuifdeur mag zijn. Immers: [...]

Advies 1501 – Rookmelders of BMI in KDV

Een kleinschalig kinderdagverblijf wil uitbreiden naar 14 kindplaatsen. Doelgroep zijn kinderen tussen 0 en 4 jaar oud. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een voormalige drielaagse eengezinswoning. Op elke bouwlaag is het kinderdagverblijf met een 30 minuten brandwerende zelfsluitende deur verbonden [...]

Advies 1414 – Toegang woningen via dakstraat

Een vierlaagse bovenwoning bevindt zich in zijn geheel bovenop een oude bestaande bedrijfsruimte. De bestaande bebouwing op het perceel maakt onderdeel uit van een monumentaal bouwblok met op de begane grond bedrijfsruimten met daarboven woningen. De vierlaagse bovenwoning wordt verbouwd [...]

Advies 1413 – Galerij met enkele vluchtroute

De woningen in een nieuw te bouwen appartementengebouw worden ontsloten via een galerij. Vanuit de woningen kan bij brand slechts in één richting gevlucht worden. Deze enkele vluchtroute voert, vanaf twee haaks-op-elkaar-staande woningtoegangsdeuren aan beide uiteinden van de galerij, langs [...]

Advies 1411 – Vluchtroute hotelkamer door ontbijtzaal

In een monumentaal pand is een hotel gevestigd. Op de begane grond wil de hoteleigenaar twee extra hotelkamers realiseren, een ontbijtzaal en een bijbehorende keuken. De vluchtroute vanuit de nieuw te realiseren hotelkamer voert direct door de ontbijtzaal naar een [...]