Direct advies aanvragen

Advies 1011 – Vuurbelasting liften

De aanvrager heeft een gebouw met een hoogte van ongeveer 35 meter. Het gebouw heeft twee verkeerskernen. In de hoofdkern zijn drie liftschachten aanwezig en een trappenhuis. Eén van de liftschachten is bestemd voor een brandweerlift. Tussen de liftschachten en [...]

Advies 1008 – Woonfunctie met kamergewijze verhuur

Een woonhuis wordt verbouwd tot een woning waar 5 studenten een gezamenlijk huishouden gaan voeren. Bij de aanvraag voor een vergunning is daarom uitgegaan van een woonfunctie. De brandweer is van mening dat in dit geval moet worden voldaan aan [...]

Advies 1006 – Vluchtroutes woongebouw

Woongebouw heeft een lifthal die is aangemerkt als brand- en rookvrije vluchtroute en is tevens de tegen brand beschermde hal volgens artikel 4.16 van het Bouwbesluit 2003. Hier komt de brandweerlift op uit, waardoor de compartimentering 60 minuten brandwerend is [...]

Advies 1005 – Brandmeldinstallatie kerkgebouw

Een kerk wordt gebruikt voor evenementen en op grond van het Gebruiksbesluit is een BMI vereist, die voldoet aan NEN2535:1996. Hierbij is doormelding vereist en de betreffende installatie moet gecertificeerd zijn. Aan de adviescommissie wordt gevraagd in hoeverre een draadloze [...]

Advies 1004 – Brandcompartimentering stookruimte zwembad

Een zwembad bestaat uit één bouwlaag en is voorzien van een CV-installatie met een nominale belasting van meer dan 160kW. De technische ruimte ligt samen met het zwembad in één brandcompartiment, Dit is volgens Bouwbesluit 2003 niet toegestaan: er moet [...]

Advies 1002 – Veiligheidstrappenhuis

Een woongebouw heeft 5 bouwlagen met 2 à 3 woningen per laag. Er is één vluchtroute per laag die leidt naar een trappenhuis. De aanvrager wil het trappenhuis als veiligheidstrappenhuis uitvoeren. De voorruimte voor het veiligheidstrappenhuis moet volgens de definitie [...]

Advies 1001 – Bedrijfsverzamelgebouw

Een bedrijfsverzamelgebouw heeft een gebruiksoppervlakte groter van 1000 m2 en is onderverdeeld in kleine units. De units worden per stuk verkocht en zo ingericht dat zij geheel autonoom kunnen functioneren met een eigen toegang, eigen toilet en eigen nutsvoorzieningen. Het [...]

Advies 915 – Kleinschalige kinderopvang

In een huurwoning is een bedrijfsmatige kinderopvang gehuisvest, waar maximaal 6 kinderen komen. Volgens het Gebruiksbesluit valt dit kinderdagverblijf onder ‘bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar’. De aanvrager wil weten of een brandmeldinstallatie met volledige bewaking [...]

Advies 913-1 – Slapen in een scoutinggebouw

Bij de verbouw van een scoutinggebouw is de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen getroffen. Omdat er incidenteel geslapen wordt in het gebouw, eist de brandweer dat de beheerder een gebruiksvergunning aanvraagt. Daarnaast heeft de gemeente een BMI voorgeschreven. De aanvrager vraagt advies over [...]