Direct advies aanvragen

Advies 1306-1 – Sprinkler en brandwerende coating in kantoorgebouw

De nieuwbouw van een stadskantoor bestaat deels uit nieuwbouw en deels uit bestaande bouw. De nieuwbouw bevat kantoorfuncties, winkelfuncties, woningen en een ondergrondse parkeergarage. In het gebouw liggen brandcompartimenten die groter zijn dan 1000 m2, de wbdbo tussen de brandcompartimenten [...]

Advies 1305 – Flexibele brandcompartimentering

In een megastal (lichte industrie) bevindt zich een centrale gang tussen twee brandcompartimenten. De wanden aan weerszijden van de gang zijn 60 minuten brandwerend. De brandmuur links is onlosmakelijk verbonden met de spanten van het linker dierenverblijf. De spanten rechts [...]

Advies 1304 – Handhaving brandveiligheid

Tijdens een brandveiligheidscontrole in een medisch centrum, zijn er onvolkomenheden geconstateerd. Deze moeten verholpen worden in een gegeven tijdsbestek. De aanvrager heeft vragen m.b.t. de brief van de brandweer en vraagt in hoeverre deze zaken kloppen. Zo wil hij weten [...]

Advies 1303 – IJsblokjesmachine in gangzone hotel

Een hotel heeft gangen met daaraan hotelkamers. Op elke verdieping staat op de gang een ijsblokjesmachine. Volgens de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 vormt dit geen belemmering van de vluchtroute. Het bevoegd gezag is echter van mening dat de machine [...]

Advies 1302-1 – Parkeren onder galerij woongebouw

In een nieuw appartementengebouw worden de woningen ontsloten via galerijen. Samen met andere bebouwing omsluit het gebouw een binnenterrein, bestemd voor het parkeren van auto’s.  Een deel van dit parkeerterrein is overdekt en is aangemerkt als een overige gebruiksfunctie. Het [...]

Advies 1301-02 – Toepassing NEN 6068 of BvB2007

Voor de herbouw en uitbreiding van een  garage is op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB 2007) een gelijkwaardigheidsrapportage opgesteld. Volgens de methode BvB 2007 moest de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) naar de omgeving ter [...]

Advies 1212 – Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren

In een nieuwbouwcomplex liggen de appartementen aan één gang. Aan het einde van de gang liggen twee voordeuren naast elkaar, i.p.v. tegenover elkaar.  Met verwijzing naar de rapportage van de Werkgroep Gelijkwaardigheid van de Vereniging Stadswerk doet de aanvrager een [...]

Advies 1210 – Toepassing van BvB 1995 bij verbouw

Een pand met verschillende gebruiksfuncties bestaat uit één groot brandcompartiment met een oppervlak van ca. 6.000 m2. De bouwvergunning is in 2004 verleend op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij is destijds gebruik gemaakt van de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB) uit [...]

Advies 1205 – Gebruiksfunctie

De brandweer heeft een melding brandveilig gebruik ontvangen. De melding betreft een huis, waarin een aantal licht-verstandelijk gehandicapte kinderen (0 tot 10 jaar) met gedragsproblemen worden opgevangen in een woning. Het gaat hier om kinderen die hier niet wonen en [...]