Direct advies aanvragen

Advies 1601 – Deur liftmonteur in veiligheidstrappenhuis

De luxe appartementen in een tot woongebouw getransformeerd gebouw zijn aangewezen op één veiligheidsvluchtroute die voert door een trappenhuis dat bereikbaar is via de terrassen van de appartementen. Op elke verdieping worden één á twee appartementen ontsloten via een kleine [...]

Advies 1513 – Woongebouw of zorgclusterwoningen?

Een wooncomplex bestaat uit 85 appartementen in vijf bouwlagen. De appartementen liggen langs een atrium en worden verhuurd als aanleunwoning bij het aangrenzende woonzorgcomplex. De brandweer is van mening dat het hier om zorgclusterwoningen voor zorg op afroep gaat en [...]

Advies 1602 – Smalle gangen

Een bestaand gebouw is verbouwd tot een woonfunctie voor kamergewijze verhuur. De gerealiseerde gang blijkt na oplevering smaller te zijn dan op de vergunningstekening is aangegeven. Bovendien draaien sommige deuren over de vloer van de gezamenlijke verkeersruimte (corridor). De deuren [...]

Advies 1511 – Grootte nevenfunctie van een industriefunctie

Voor de bouw van een bedrijfshal van 1.570 m2 is in 2013 een omgevingsvergunning verleend. Binnen de bedrijfshal was 71 m2 kantoorfunctie voorzien als nevenfunctie van de industriefunctie. Bij inspectie door de gemeente blijkt 246 m2 te zijn gerealiseerd. Omdat [...]

Nieuwe commissieleden bekend

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok vier nieuwe commissieleden benoemd, naast de reeds zittende commissieleden. De nieuwe commissieleden zijn benoemd vanwege hun gezaghebbende expertise op het gebied van de bouwfysica en duurzaam bouwen en op het gebied van constructieve [...]

Advies 1510 – Kantschuif op dubbele brandwerende deur

In een 60 minuten brandwerende inwendige scheidingsconstructie is een 60 minuten brandwerende dubbele deur opgenomen. De loopdeur is uitgevoerd als zelfsluitende deur. De standdeur wordt alleen incidenteel geopend bij het vervoer van grote objecten en is voorzien van twee kantschuiven [...]

Verbreding adviescommissie

Per 1 januari 2016 is de adviescommissie brandveiligheid verbreed. Daarmee kunnen ook adviesaanvragen op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en andere bouwtechnische disciplines behandeld worden. Advies aanvragen Bent u betrokken bij een verschil van inzicht over de interpretatie van [...]

Advies 1509 – BMI voor woongebouw met incidenteel logiesgebruik

Vijf woningeigenaren van een appartementencomplex verhuren hun appartement reeds voor recreatief gebruik. De voor recreatieve verhuur gebruikte appartementen worden door de gemeente beschouwd als logiesfunctie. Omdat er meerdere appartementen verhuurd worden, beschouwt de gemeente deze logiesfuncties als logiesfuncties gelegen in [...]

Advies 1508 – Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute

In een nieuw te bouwen woongebouw wordt op de begane grond een parkeergarage gerealiseerd met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 gebruiksoppervlakte. De parkeergarage wordt daarom voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Zowel de parkeergarage als de woningen [...]