Direct advies aanvragen

Advies 1603 – Doormelden en tijdelijk uitzetten BMI

De in 2010 gebouwde logiesappartementen in zes bouwdelen binnen een recreatiepark, zijn alle voorzien van automatische brandmelders die zijn gekoppeld aan een gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) met volledige bewaking. Elk appartement is uitgevoerd als een eigen brandcompartiment. De BMI is uitgevoerd volgens het, door het bevoegd gezag in 2010 goedgekeurde, Programma van Eisen. In de praktijk blijken er circa 100 loze meldingen per jaar te worden gedaan. Ondanks de vele aanpassingen die het recreatiepark reeds heeft uitgevoerd is het aantal loze meldingen nog niet substantieel gedaald. Daarop heeft het recreatiepark voorgesteld om de huurder van een appartement de mogelijkheid te geven het alarm te resetten of de rookdetectie tijdelijk uit te schakelen bij gebruik van de tafelgrill of de douche. De gemeente accepteert dat niet en is van mening dat doormelding vereist blijft. De gemeente overweegt een handhavingstraject te starten tegen het recreatiepark.

Download hier het advies