Direct advies aanvragen

Advies 1708-1 – Houtpellettoestel in studentenhuis

Bij een inspectie van een onlangs verbouwd appartementengebouw met kamers voor kamergewijze verhuur, constateert de gemeente dat, in afwijking van de omgevingsvergunning voor het bouwen, een verbrandingstoestel is geïnstalleerd voor het verbranden van houtpellets dat niet brandwerend is afgescheiden van [...]

Advies 1709 – Logies- of woongebouw?

Een grootschalig appartementencomplex uit 1994 is destijds gebouwd voor de recreatieve verhuur. De appartementen zijn indertijd verkocht als beleggingsobject aan particuliere eigenaren die het zelf konden verhuren. De gemeente staat sinds de oprichting ook permanente bewoning toe. In het appartementencomplex [...]

Advies 1707 – Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis

Een nieuw gebouwd appartementengebouw is voorzien van een enkele vluchtroute door een veiligheidstrappenhuis dat voert naar een ‘leefdek’ op de eerste verdieping. Tussen de begane grond en het ‘leefdek’ is –in het verlengde van het veiligheidstrappenhuis ook een inpandig trappenhuis [...]

ATGB adviezen nu gratis beschikbaar in BRISwarenhuis!

In deze module van het BRISwarenhuis zijn alle adviezen van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) gratis opgenomen. BRIS maakt en onderhoudt software voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Doordat er in het BRISwarenhuis een relatie is gelegd tussen het [...]

Advies 1706 – Toegang stallingsgarage vanuit portiek

Een nieuw te bouwen woongebouw bestaat uit vijf luxe appartementen die verdeeld zijn over twee bouwlagen. De bovenste bouwlaag ligt op 3,60 m boven het aansluitende terrein. De appartementen worden ontsloten via een portiektrappenhuis. Onder het gebouw is een ondergrondse [...]

Advies 1705 – Vluchtroute aanduiding op MBI geschakeld

Een club / het restaurant, soms gebruikt als disco, op de zevende verdieping van een hotel, is een ruimte voor gebruik door meer dan 75 personen. De eigenaar wil de vluchtrouteaanduidingen uitsluitend laten branden zodra de brandmeldinstallatie (BMI) een melding [...]

Advies 1704 – WBDBO winkelruit

Een supermarkt aan een niet-overdekt winkelpleintje maakt onderdeel uit van een gebouwcomplex waarin op de begane grond winkels zijn opgenomen en waar boven een tweede maaiveld is gemaakt waarop zich, met een ver terugliggende rooilijn, een woongebouw bevindt. De winkelruimte [...]

Advies 1702 – Transformatie kantoor naar portiek

Een monumentaal kantoorpand van zes bouwlagen wordt verbouwd tot woongebouw met vijf ontsluitingskernen. Bij drie ontsluitingskernen is sprake van een portiekontsluiting met een enkele vluchtroute: de woningtoegangen grenzen in deze ontsluitingskernen direct aan het trappenhuis. Alle trappenhuizen overbruggen meer dan [...]

Advies 1611-1 – Daglicht en burenrecht

Een monumentaal gebouw wordt verbouwd. Hierbij wordt de enkelvoudige kantoorfunctie gewijzigd naar meervoudige kantoorfuncties binnen het gebouw. Ten aanzien van kantoorfuncties worden daglichteisen gesteld volgens artikel 3.78 van het Bouwbesluit (bestaande bouw). Alle bestaande daglichtopeningen  in de achtergevel bevinden zich [...]