Direct advies aanvragen

Advies 1710 – Verticaal opgedeeld trappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw is voorzien van een zgn. ‘wokkeltrappenhuis’, waardoor voor elke woning is voorzien in twee onafhankelijke vluchtroutes. Omdat het trappenhuis meer dan 20 m hoogte overbrugd is het volgens het zesde lid van artikel 2.107 van het Bouwbesluit 2012 uitsluitend via een rooksluis van ten minste 2 m lengte bereikbaar. De vergunningaanvrager heeft nu in beide trappenhuizen een 30 minuten brandwerende scheidingsconstructie geprojecteerd, waardoor elk trappenhuis wordt opgedeeld in twee boven-elkaar-gelegen trappenhuizen waarin per trappenhuis niet meer dan 20 m hoogte wordt overbrugd.

Download hier het advies