Direct advies aanvragen

Nieuw advies 1715!

is een groepszorgwoning met 24-uurszorg vergunningplichtig of meldingplichtig voor brandveilig gebruik? Moet je een BSH jaarlijks controleren? Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Nieuw advies 1713!

Nieuw advies waarin wordt ingegaan op het laten vervallen van bestaande brandscheidingen in een school. Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Advies 1713 – school als groot brandcompartiment

Tijdens een inspectie van een bestaand schoolgebouw met een gebruiksoppervlakte van circa 6.700 m2, constateert de brandweer dat de bouwkundige scheidingsconstructies onvoldoende brandwerend zijn. De school overlegt vervolgens een plan om-op basis van gelijkwaardigheid- de gehele school als één brandcompartiment [...]

Nieuw advies 1714!

Nieuw advies waarin wordt ingegaan op twee onafhankelijke vluchtroutes die door eenzelfde ruimte voeren. Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Advies 1714 – woningtoegangen in trappenhuis

In een nieuw te bouwen appartementengebouw worden 27 appartementen gerealiseerd. Elk met een gebruiksoppervlakte tussen de 80 en 97 m2. Het complex bestaat uit vier bouwlagen met woningen en een half verdiepte kelder met gemeenschappelijke voorzieningen. Alle verdiepingen zijn met [...]

Advies 1711-1 – WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie

Een bedrijfspand grenst met één gevel aan de erfgrens. Aanvrager heeft voorzien in een brandwerendheid van deze gevel van 60 minuten van buiten naar binnen. Volgens de aanvrager is ook de brandwerendheid van een evt. buurpand voldoende gewaarborgd door een [...]

Advies 1712 – Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal

In een ontwerp voor een nieuw appartementengebouw met vijf bouwlagen, worden de appartementen op de verdiepingen ontsloten via een gemeenschappelijke lifthal. Vanuit deze hal zijn twee brandwerend van elkaar gescheiden trappenhuizen bereikbaar die leiden naar het aansluitende terrein. Binnen de [...]

Advies 1710 – Verticaal opgedeeld trappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw is voorzien van een zgn. ‘wokkeltrappenhuis’, waardoor voor elke woning is voorzien in twee onafhankelijke vluchtroutes. Omdat het trappenhuis meer dan 20 m hoogte overbrugd is het volgens het zesde lid van artikel 2.107 van [...]