Direct advies aanvragen

Advies 1502 – Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur

Bij de verbouwing van een bedrijfsrestaurant wordt de toegangsdeur vervangen door een automatische schuifdeur. Deze toegangsdeur maakt ook onderdeel uit van een vluchtroute uit het restaurant. De brandweer is van mening dat deze deur daarom geen schuifdeur mag zijn. Immers: [...]

Advies 1501 – Rookmelders of BMI in KDV

Een kleinschalig kinderdagverblijf wil uitbreiden naar 14 kindplaatsen. Doelgroep zijn kinderen tussen 0 en 4 jaar oud. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een voormalige drielaagse eengezinswoning. Op elke bouwlaag is het kinderdagverblijf met een 30 minuten brandwerende zelfsluitende deur verbonden [...]

Advies 1414 – Toegang woningen via dakstraat

Een vierlaagse bovenwoning bevindt zich in zijn geheel bovenop een oude bestaande bedrijfsruimte. De bestaande bebouwing op het perceel maakt onderdeel uit van een monumentaal bouwblok met op de begane grond bedrijfsruimten met daarboven woningen. De vierlaagse bovenwoning wordt verbouwd [...]

Advies 1413 – Galerij met enkele vluchtroute

De woningen in een nieuw te bouwen appartementengebouw worden ontsloten via een galerij. Vanuit de woningen kan bij brand slechts in één richting gevlucht worden. Deze enkele vluchtroute voert, vanaf twee haaks-op-elkaar-staande woningtoegangsdeuren aan beide uiteinden van de galerij, langs [...]

Advies 1411 – Vluchtroute hotelkamer door ontbijtzaal

In een monumentaal pand is een hotel gevestigd. Op de begane grond wil de hoteleigenaar twee extra hotelkamers realiseren, een ontbijtzaal en een bijbehorende keuken. De vluchtroute vanuit de nieuw te realiseren hotelkamer voert direct door de ontbijtzaal naar een [...]

Advies 1410-1 – Sprinklermeldinstallatie ipv BMI

Een bestaande parkeergarage van ruim 25.000 m2 bevindt zich onder een bestaand kantoorgebouw. Kantoren en parkeergarage zijn aangesloten op één gecertificeerde sprinklermeldinstallatie. De brandweer heeft bij een inspectie geconstateerd dat er in de parkeergarage geen automatische rookmelders zijn gemonteerd die [...]

Advies 1408 – Brandwerendheid vluchtroutes woontoren

In twee nieuw te bouwen woontorens worden in totaal 220 appartementen ondergebracht. De bovenste vloer van een verblijfsgebied ligt op 69,9 m boven het aansluitende terrein. Er bestaat op vier punten verschil van inzicht tussen de vergunningaanvrager en de gemeente [...]

Advies 1009 – Woningsprinkler verbouw appartementen

De casus betreft de verbouwing van een voormalig logiesgebouw dat al een aantal jaren geleden verbouwd is tot te verhuren appartementen. Na enige jaren zijn de appartementen verkocht en werden aparte huisnummers aangevraagd. Hierop vroeg de gemeente om de bouwvergunning. [...]

Advies 1409 – Vluchtroute woning door ijssalon

In een klein monumentaal pand is een ijssalon gevestigd. Boven de ijssalon ligt een woning die de eerste en de tweede verdieping beslaat. De woning is uitsluitend toegankelijk via een trap in de ijssalon. De woning en de ijssalon staan [...]