Direct advies aanvragen

Nieuwe commissieleden bekend

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok vier nieuwe commissieleden benoemd, naast de reeds zittende commissieleden. De nieuwe commissieleden zijn benoemd vanwege hun gezaghebbende expertise op het gebied van de bouwfysica en duurzaam bouwen en op het gebied van constructieve [...]

Advies 1510 – Kantschuif op dubbele brandwerende deur

In een 60 minuten brandwerende inwendige scheidingsconstructie is een 60 minuten brandwerende dubbele deur opgenomen. De loopdeur is uitgevoerd als zelfsluitende deur. De standdeur wordt alleen incidenteel geopend bij het vervoer van grote objecten en is voorzien van twee kantschuiven [...]

Verbreding adviescommissie

Per 1 januari 2016 is de adviescommissie brandveiligheid verbreed. Daarmee kunnen ook adviesaanvragen op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en andere bouwtechnische disciplines behandeld worden. Advies aanvragen Bent u betrokken bij een verschil van inzicht over de interpretatie van [...]

Advies 1509 – BMI voor woongebouw met incidenteel logiesgebruik

Vijf woningeigenaren van een appartementencomplex verhuren hun appartement reeds voor recreatief gebruik. De voor recreatieve verhuur gebruikte appartementen worden door de gemeente beschouwd als logiesfunctie. Omdat er meerdere appartementen verhuurd worden, beschouwt de gemeente deze logiesfuncties als logiesfuncties gelegen in [...]

Advies 1508 – Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute

In een nieuw te bouwen woongebouw wordt op de begane grond een parkeergarage gerealiseerd met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 gebruiksoppervlakte. De parkeergarage wordt daarom voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Zowel de parkeergarage als de woningen [...]

Advies 1507-1 – Doodlopende galerij in bestaand appartementengebouw

Zeven identieke appartementengebouwen zijn in 2013 geheel gerenoveerd. De vluchtroutes zijn hierin niet gewijzigd. Na een recente inspectie heeft de brandweer geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de bouwbesluiteisen voor vluchtroutes en trapafmetingen in bestaande bouw: in elk identieke appartementengebouw [...]

Advies 1506 – Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler

De nieuwbouw van een groot distributiemagazijn bestaat uit opslagruimtes (industriefunctie), kantoor- en bijeenkomstfuncties. Het totale complex bestaat uit vier brandcompartimenten met een grootte variërend tussen 19.000 m2 en 58.000 m2. In het gehele complex wordt een sprinklerinstallatie toegepast. Aanvrager is [...]

Advies 1505 – Voorportaal voor brandweerlift

In een nieuw te bouwen woongebouw met een verplichte brandweerlift grenst de lifttoegang aan de corridor waarin zich ook de woningtoegangen bevinden. Dit is niet toegestaan conform Bouwbesluit artikel 2.120 lid 2 en daarom heeft de architect brandwerende deuren ontworpen [...]

Advies 1504 – Berekening branddoorslag houtconstructie

Een houten scheidingsconstructie die onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel-restaurant, dient brandwerend te worden uitgevoerd. Hiervoor is een berekening gemaakt op basis van de Eurocode voor houtconstructies: NEN-EN 1995-1-2 bijlage E. De gemeente accepteert de [...]

Advies 1503 – Twee vluchtroutes in een atrium

In een nieuw te bouwen woongebouw van zes bouwlagen zijn de woningtoegangen van alle appartementen rond één atrium gelegen. In het atrium bevindt zich een open trap die de verschillende verdiepingen met elkaar verbindt. Per verdieping is er ook een [...]