Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1804 – Gelijkwaardigheid brandveiligheid in tweelaagse kippenstal

Kippenstal

De eigenaar van een bestaande kippenstal wil een nieuwe kippenstal bouwen naast de bestaande kippenstal. Hij wil deze uitvoeren als een tweelaagse kippenstal, waarbij de verdiepingsvloer niet brandwerend is gescheiden van de vloer op maaiveldniveau. De totale gebruiksoppervlakte overschrijdt het volgens de prestatie-eisen maximaal toegestane  gebruiksoppervlakte van 2.500 m2. De brandveiligheidsadviseur heeft daarom de vuurbelasting per m2 in de stal bepaald volgens NEN 6090 en op basis daarvan onderbouwd dat een grotere omvang van het brandcompartiment dan volgens de prestatie-eisen is toegestaan, in dit geval een gelijkwaardige veiligheid biedt.

NEN 6060 bijlage J

De gemeente is van mening dat een tweelaagse volèrestal op basis van de nieuwe bijlage J van de NEN 6060 niet is toegestaan i.v.m. het beperken van dierenleed bij een stalbrand. De adviseur is van mening dat de gemeente daarmee in feite voorschrijft dat alleen op basis van NEN 6060 gelijkwaardigheid mag worden aangetoond. Het is de gemeente niet toegestaan om een methode voor het bepalen van gelijkwaardigheid voor te schrijven.

Download hier het advies