Direct advies aanvragen

NIEUW! ATGB-advies 2201: Batterijgevoede rookmelders

Een nieuw ATGB-advies over de gelijkwaardigheid van lithiumbatterijgevoede rookmelders in bestaande woningen voor kamergewijze verhuur die niet zijn aangesloten op het lichtnet, zoals vereist in NEN 2555. Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

ATGB-advies 2201 Batterijgevoede rookmelders

Een verhuurder van verschillende typen woningen verhuurt zijn woningen als onzelfstandige woonruimte voor meerdere personen per woning (kamergewijze verhuur). De rookmelders in de woningen zijn niet, conform NEN 2555, aangesloten op het lichtnet, maar zijn voorzien van een batterij met [...]

NIEUW! ATGB-advies 2114: Projectering rookmelder

Nieuw ATGB-advies over de projectering van een rookmelder, conform artikel 6.21 van het Bouwbesluit 2012 en volgens NEN 2555, in een nieuw gebouwde woning waarin het trapgat in open verbinding staat met een opsteekzolder/vliering. Klik hier om naar het advies [...]

ATGB-advies 2114 – Projectering rookmelder

In een nieuw te bouwen vrijstaande houtskeletbouwwoning met twee bouwlagen staat het trappenhuis in open verbinding met de open opsteekzolder/vliering boven de tweede bouwlaag onder het hellende dak. Deze opsteekzolder/vliering is geen verblijfsruimte en is niet met een vaste trap [...]

NIEUW! Vier nieuwe ATGB-adviezen!

De ATGB heeft onlangs vier nieuwe adviezen uitgebracht: advies 2110 over de Reductie van de brandwerendheid van een draagconstructie waarover een vluchtroute voert met 10 minuten; advies 2111 over het niet zonder sleutel te kunnen openen van een vluchtdeur als [...]

ATGB-advies 2113 – Gebruiksfunctie paardenfokkerij

Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van een paardenfokker wordt een nieuw gebouw gebouwd, bestaande uit twee bouwlagen. Het hele gebouw is uitgevoerd als één brandcompartiment en door de initiatiefnemer bestempeld als een lichte industriefunctie voor het houden van dieren. De [...]

ATGB-advies 2111 – Elektronische ontsluiting vluchtdeur

Op twee locaties van een stichting voor gehandicaptenzorg heeft de brandweer bij een inspectie geconstateerd dat twee vluchtdeuren in de reguliere gebruikssituaties op slot zijn en alleen met een sleutel kunnen worden geopend. Bij brand worden deze deuren via de [...]

ATGB-advies 2110 – Reductie BoB door sprinkleralarmering

Een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw met een logistieke functie bestaat uit drie bouwlagen en heeft een totale gebruiksoppervlakte van circa 14.000 m2 in één brandcompartiment. Het gebouw wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Over de gelijkwaardigheid voor het overschrijden van [...]