Direct advies aanvragen

NIEUW! ATGB-adviezen 2310 en 2311 gepubliceerd!

Advies 2310 gaat over gebruiksveiligheid: mag je een vloerafscheiding maken door een verdiepinghoog draaikiepkozijn met een raamslot vast te zetten? Klik hier om naar het advies te gaan. In advies 2311 wordt ingegaan op de consequenties van het rusten van [...]

ATGB-advies 2311 – Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI

In een nieuw gerealiseerd schoolgebouw is ook een kinderopvangorganisatie gehuisvest. Deze is op de begane grond gelegen in een brandcompartiment waarin op de verdieping een gymzaal met bijbehorende faciliteiten is gerealiseerd. Het totale brandcompartiment beslaat 871 m2. De hierin opgenomen [...]

ATGB-advies 2309 – Hoogte hekwerk Frans balkon

In de gevels van een nieuw te bouwen woongebouw worden Franse balkons toegepast. Met het bevoegd gezag is discussie ontstaan over de aan te houden hoogte van de vloerafscheidingen. De adviseur is van mening dat de Franse balkons zijn ingevuld [...]

NIEUW! ATGB-adviezen 2306, 2307 en 2308

De ATGB heeft drie nieuwe adviezen uitgebracht: 2306 over ‘afzonderlijke rooksluizen’ in hoogbouw met corridorontsluiting, 2307 over een brandklep in combinatie met een rookklep met terugslagklep en zonder rookmelder, zoals NEN 6075 vereist; 2308 over collectieve huisvesting (groepsaccommodatie) voor 24 [...]

Aanpassing: ATGB-advies 2303-1

Naar aanleiding van de gebruikte formulering in dit advies is gebleken dat verwarring kan ontstaan over de uitleg van artikel 2.104 lid 4 van het Bouwbesluit 2012 (portiekartikel). In de onderdelen a en b van het vierde lid van artikel [...]