Direct advies aanvragen

Advies 1706 – Toegang stallingsgarage vanuit portiek

Een nieuw te bouwen woongebouw bestaat uit vijf luxe appartementen die verdeeld zijn over twee bouwlagen. De bovenste bouwlaag ligt op 3,60 m boven het aansluitende terrein. De appartementen worden ontsloten via een portiektrappenhuis. Onder het gebouw is een ondergrondse [...]

Advies 1705 – Vluchtroute aanduiding op MBI geschakeld

Een club / het restaurant, soms gebruikt als disco, op de zevende verdieping van een hotel, is een ruimte voor gebruik door meer dan 75 personen. De eigenaar wil de vluchtrouteaanduidingen uitsluitend laten branden zodra de brandmeldinstallatie (BMI) een melding [...]

Advies 1704 – WBDBO winkelruit

Een supermarkt aan een niet-overdekt winkelpleintje maakt onderdeel uit van een gebouwcomplex waarin op de begane grond winkels zijn opgenomen en waar boven een tweede maaiveld is gemaakt waarop zich, met een ver terugliggende rooilijn, een woongebouw bevindt. De winkelruimte [...]

Advies 1702 – Transformatie kantoor naar portiek

Een monumentaal kantoorpand van zes bouwlagen wordt verbouwd tot woongebouw met vijf ontsluitingskernen. Bij drie ontsluitingskernen is sprake van een portiekontsluiting met een enkele vluchtroute: de woningtoegangen grenzen in deze ontsluitingskernen direct aan het trappenhuis. Alle trappenhuizen overbruggen meer dan [...]

Advies 1611-1 – Daglicht en burenrecht

Een monumentaal gebouw wordt verbouwd. Hierbij wordt de enkelvoudige kantoorfunctie gewijzigd naar meervoudige kantoorfuncties binnen het gebouw. Ten aanzien van kantoorfuncties worden daglichteisen gesteld volgens artikel 3.78 van het Bouwbesluit (bestaande bouw). Alle bestaande daglichtopeningen  in de achtergevel bevinden zich [...]

Advies 1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf (KDV) voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar heeft een totale gebruiksoppervlakte van minder dan 400 m2. Onlangs is een nieuwe brandmeldinstallatie (BMI) geïnstalleerd door een gecertificeerd installatiebedrijf. Met hetzelfde bedrijf is ook een onderhoudscontract afgesloten. [...]

Advies 1612 – Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage

Een nieuw te bouwen parkeergarage op maaiveldniveau heeft een ongecompartimenteerde vloeroppervlakte van 5.100 m2. Bovenop de parkeergarage bevindt zich een tweede maaiveld waarop vijf woongebouwen zijn geplaatst. De parkeergarage is ventilatietechnisch te beschouwen als een gesloten parkeergarage en wordt ontsloten [...]

Advies 1609 – Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur

In het oorspronkelijk vergunde plan voor een kantoorgebouw zijn de schuifdeuren in het restaurant en in de grote open ‘meeting space’ die daaraan gekoppeld is, niet aangemerkt als vluchtdeuren. Onlangs zijn er verbouwplannen uitgewerkt waarbij o.a. de gewenste bezetting van [...]