Direct advies aanvragen

Nieuw advies 1714!

Nieuw advies waarin wordt ingegaan op twee onafhankelijke vluchtroutes die door eenzelfde ruimte voeren. Klik hier om naar het advies te gaan. [...]

Advies 1714 – woningtoegangen in trappenhuis

In een nieuw te bouwen appartementengebouw worden 27 appartementen gerealiseerd. Elk met een gebruiksoppervlakte tussen de 80 en 97 m2. Het complex bestaat uit vier bouwlagen met woningen en een half verdiepte kelder met gemeenschappelijke voorzieningen. Alle verdiepingen zijn met [...]

Advies 1711 – WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie

Een bedrijfspand grenst met één gevel aan de erfgrens. Aanvrager heeft voorzien in een brandwerendheid van deze gevel van 60 minuten van buiten naar binnen. Volgens de aanvrager is ook de brandwerendheid van een evt. buurpand voldoende gewaarborgd door een [...]

Advies 1712 – Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal

In een ontwerp voor een nieuw appartementengebouw met vijf bouwlagen, worden de appartementen op de verdiepingen ontsloten via een gemeenschappelijke lifthal. Vanuit deze hal zijn twee brandwerend van elkaar gescheiden trappenhuizen bereikbaar die leiden naar het aansluitende terrein. Binnen de [...]

Advies 1710 – Verticaal opgedeeld trappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw is voorzien van een zgn. ‘wokkeltrappenhuis’, waardoor voor elke woning is voorzien in twee onafhankelijke vluchtroutes. Omdat het trappenhuis meer dan 20 m hoogte overbrugd is het volgens het zesde lid van artikel 2.107 van [...]

Advies 1708-1 – Houtpellettoestel in studentenhuis

Bij een inspectie van een onlangs verbouwd appartementengebouw met kamers voor kamergewijze verhuur, constateert de gemeente dat, in afwijking van de omgevingsvergunning voor het bouwen, een verbrandingstoestel is geïnstalleerd voor het verbranden van houtpellets dat niet brandwerend is afgescheiden van [...]

Advies 1709 – Logies- of woongebouw?

Een grootschalig appartementencomplex uit 1994 is destijds gebouwd voor de recreatieve verhuur. De appartementen zijn indertijd verkocht als beleggingsobject aan particuliere eigenaren die het zelf konden verhuren. De gemeente staat sinds de oprichting ook permanente bewoning toe. In het appartementencomplex [...]

Advies 1707 – Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis

Een nieuw gebouwd appartementengebouw is voorzien van een enkele vluchtroute door een veiligheidstrappenhuis dat voert naar een ‘leefdek’ op de eerste verdieping. Tussen de begane grond en het ‘leefdek’ is –in het verlengde van het veiligheidstrappenhuis ook een inpandig trappenhuis [...]

ATGB adviezen nu gratis beschikbaar in BRISwarenhuis!

In deze module van het BRISwarenhuis zijn alle adviezen van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) gratis opgenomen. BRIS maakt en onderhoudt software voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Doordat er in het BRISwarenhuis een relatie is gelegd tussen het [...]