Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2004 – Flexibele buizen voor hemelwaterafvoer van opslagunits

Verschillende bij elkaar geplaatste prefab betonnen opslagunits met platte daken en bitumineuze dakbedekking  zijn elk uitgevoerd met een eigen hemelwaterafvoer. Onder de units zijn de hemelwaterafvoeren onderling gekoppeld aan horizontale verzamelleidingen, bestaande uit flexibele geribbelde PE-buizen, rond 80 mm. Het [...]

Nieuw! Adviezen 2002 en 2003

Twee nieuwe ATGB-adviezen zijn zojuist gepubliceerd: advies 2002 over de brandwerendheid van slaapkamers in een gebouw voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en advies 2003 over de vereiste brandwerendheid van een gevel langs een perceelgrens die in eigen bezit is en [...]

ATGB-advies 2002 – Tijdelijke huisvesting groep arbeidsmigranten

Een langwerpig voormalig agrarisch gebouw wordt herbestemd tot een gebouw voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal zijn er 89 slaapkamers, bedoeld voor het gelijktijdige verblijf van ten hoogste 166 personen. De slaapkamers op de begane grond en eerste verdieping [...]

ATGB-advies 1916 – met toelichting

Eind december 2019 heeft de ATGB advies 1916 uitgebracht. Vanuit de bouwsector heeft dit advies geleid tot verschillende reacties. De ATGB heeft de reacties beoordeeld en naar aanleiding daarvan besloten om een nadere toelichting op het advies te publiceren. [...]

NIEUW! Advies 2001: Grote stallingsgarage zonder BMI

Een bestaande grote stallingsgarage van circa 5.000 m2 is in 1993 opgeleverd zonder brandmeldinstallatie (BMI). De gemeente is inmiddels van mening dat alsnog een BMI toegevoegd moet worden om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. De VvE is [...]

ATGB-advies 2001 – Grote stallingsgarage zonder BMI

Een langwerpige bestaande stallingsgarage van 4.950 m2 voert onderlangs 10 woontorens en is in 1993 opgeleverd zonder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI+OAI). Het bevoegd gezag heeft geconstateerd dat de garage volgens de prestatie-eisen voorzien moet zijn van een BMI+OAI en eist [...]