Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2212 – Locatie opstelplaats brandweervoertuig

Een rij van zes nieuw te bouwen woningen is voorzien achter een monumentale onderdoorgang van een molenaarswoning naast een molen. De onderdoorgang is niet breed genoeg als toegangsroute voor een brandweervoertuig. Daardoor bevindt de opstelplaats voor een brandweervoertuig zich op meer dan 40 m van de verst gelegen toegang van het nieuw te bouwen woningblok. De brandveiligheidsadviseur stelt voor om een droge blusleiding aan te leggen van de opstelplaats voor het brandweervoertuig tot binnen de vereiste 40 m van de brandweeringang. Als alternatief stelt de adviseur voor om de woningen te voorzien van een gecertificeerde woningsprinklerinstallatie volgens NFPA 13R. De brandweer is van mening dat beide voorgestelde oplossingen geen verbetering voor de bereikbaarheid van de woningen voor hulpdiensten opleveren en wijst beide voorgestelde oplossingen af als gelijkwaardig alternatief.

Download hier het advies