Direct advies aanvragen

ATGB-advies n.a.v. beoordeling uitgevoerde ‘Grenfell-onderzoeken’

In het ATGB-advies n.a.v. het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ van 30 maart 2020 heeft de ATGB veel aanbevelingen opgenomen waaronder zeven aanbevelingen voor nader aanvullend onderzoek. Naar aanleiding hiervan zijn, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zes van de zeven aanbevolen onderzoeken uitgevoerd. Aan de ATGB is vervolgens gevraagd om de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken in onderlinge samenhang te beoordelen. Hierover heeft de ATGB inmiddels op 10 oktober 2022 een definitief advies uitgebracht. Daarin ligt de focus op advisering over de wijziging van de bouwregelgeving op basis van de resultaten van deze onderzoeken. Dit rapport is nu vrij beschikbaar. U kunt het via de knop hieronder downloaden.

          Download hier het ATGB-Grenfelladviesrapport van 10 oktober 2022          

Bezoek hier de pagina over het ATGB-Grenfelladviesrapport van 30 maart 2020