Direct advies aanvragen

Nieuw! Adviezen 2002 en 2003

Twee nieuwe ATGB-adviezen zijn zojuist gepubliceerd: advies 2002 over de brandwerendheid van slaapkamers in een gebouw voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en advies 2003 over de vereiste brandwerendheid van een gevel langs een perceelgrens die in eigen bezit is en [...]

ATGB-advies 2002 – Tijdelijke huisvesting groep arbeidsmigranten

Een langwerpig voormalig agrarisch gebouw wordt herbestemd tot een gebouw voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal zijn er 89 slaapkamers, bedoeld voor het gelijktijdige verblijf van ten hoogste 166 personen. De slaapkamers op de begane grond en eerste verdieping [...]

ATGB-advies 1916 – met toelichting

Eind december 2019 heeft de ATGB advies 1916 uitgebracht. Vanuit de bouwsector heeft dit advies geleid tot verschillende reacties. De ATGB heeft de reacties beoordeeld en naar aanleiding daarvan besloten om een nadere toelichting op het advies te publiceren. [...]

NIEUW! Advies 2001: Grote stallingsgarage zonder BMI

Een bestaande grote stallingsgarage van circa 5.000 m2 is in 1993 opgeleverd zonder brandmeldinstallatie (BMI). De gemeente is inmiddels van mening dat alsnog een BMI toegevoegd moet worden om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. De VvE is [...]

ATGB-advies 2001 – Grote stallingsgarage zonder BMI

Een langwerpige bestaande stallingsgarage van 4.950 m2 voert onderlangs 10 woontorens en is in 1993 opgeleverd zonder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI+OAI). Het bevoegd gezag heeft geconstateerd dat de garage volgens de prestatie-eisen voorzien moet zijn van een BMI+OAI en eist [...]

twee aangepaste adviezen

Aan de adviezen 1711 en 1908 zijn verduidelijkende teksten toegevoegd. De eerdere versie is daarmee vervallen. De actuele versies zijn aangeduid als 1711-1 en 1908-1. [...]

ATGB-advies n.a.v. brand in Grenfell Tower gepubliceerd

De ATGB heeft, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een adviesrapport opgesteld naar aanleiding van de eerste fase van het rapport van de Grenfell Tower Inquiry over de brand in Grenfell Tower van 14 juni 2017 [...]