Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2303-1 – Enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw met portiekontsluiting, biedt op de eerste en tweede verdieping toegang tot een galerij. Vanaf elke galerij worden ook nog twee appartementen ontsloten. Bij brand zijn de appartementen langs de galerij ook aangewezen op de enkele vluchtroute door het portiektrappenhuis. Omdat over de galerij  een enkele vluchtroute voert, moet langs de voordeur van de buren worden gevlucht. De gemeente eist een tweede vluchtroute  volgens artikel 2.104 lid 2 van het Bouwbesluit 2012. De vergunningaanvrager is het daar niet mee eens.

De woningen op de begane grond en de woningen langs de galerijen zijn weliswaar bereikbaar via het trappenhuis, maar grenzen niet direct aan het trappenhuis. In het tekstueel aangepaste advies 2301-1 is dit helderder verwoord, zodat hier geen verwarring over kan bestaan. Inhoudelijk heeft deze tekstuele aanpassing niet tot aanpassingen in het advies geleid.

Download hier het advies