Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2311 – Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI

In een nieuw gerealiseerd schoolgebouw is ook een kinderopvangorganisatie gehuisvest. Deze is op de begane grond gelegen in een brandcompartiment waarin op de verdieping een gymzaal met bijbehorende faciliteiten is gerealiseerd. Het totale brandcompartiment beslaat 871 m2. De hierin opgenomen kinderopvangorganisatie heeft een gebruiksoppervlakte van rond de 200 m2. Binnen het brandcompartiment is geen beschermde subbrandcompartimentering voorzien voor de kinderopvangorganisatie. De gebruiker is van mening dat dat ook niet is vereist omdat het een kinderopvang zonder bedgebied is. Hiervoor is ook een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend.

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is gebleken dat de kinderen rond het middaguur op daarvoor uitgeklapte stretchers te rusten worden gelegd. Af en toe valt er een kind even in slaap. Het bevoegd gezag is van mening dat daarom toch sprake is van een bedgebied waardoor een beschermde subbrandcompartimentering nodig is en een BMI met volledige bewaking als de gebruiksoppervlakte boven de 200 m2 uitkomt. De kinderopvang is van mening dat door het tijdelijk uitklappen van stretchers in de groepsruimte geen sprake is van een bedgebied.

Download hier het advies