Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2314 – Handhaving op grond van algemene zorgplicht na brand

In een tijdelijk wooncomplex van negen bouwlagen is brand ontstaan in een bank, nadat in deze woning het raam was geopend. De brand is daardoor snel uitslaand geworden. Door de uitslaande vlammen is het dak binnen 6 minuten gaan branden. Door het brandbare dak en de aanwezigheid van een schildak boven het dak (tropendak) was het voor de brandweer niet mogelijk de dakbrand effectief te bestrijden. Het hele bouwblok met 75 woningen is uiteindelijk afgebrand. De brand heeft niet geleid tot slachtoffers en de brand is niet binnen 30 minuten door- of overgeslagen naar andere woningen binnen het bouwblok.

De gemeente eist o.a. het verwijderen van het schildak en is daarvoor overgegaan tot handhaving op grond van artikel 1a van de Woningwet (algemene zorgplicht). De eigenaar van het complex is van mening dat de gemeente geen grond heeft voor handhaving op grond van de algemene zorgplicht omdat gebleken is dat het complex voldoet aan de bouwvoorschriften: er zijn immers geen slachtoffers gevallen en de brand is niet binnen 30 minuten is door- of overgeslagen naar andere brandcompartimenten. De veroorzaakte schade is volgens de eigenaar, geen grond voor handhaving.

Download hier het advies