Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2313 – Vakantieparkfaciliteiten met ‘celvormige onderverdeling’

Een bestaand gebouwcomplex, grotendeels bestaande uit verschillende aan elkaar gekoppelde loodsen, wordt verbouwd en enigszins uitgebreid. Het gebouwcomplex bevat verschillende functies zoals een supermarkt (winkelfunctie), ruimtes voor indoor sport en spel (sportfunctie), een theater en een zwembad (bijeenkomstfunctie). Op dit moment is een nieuwe verbouwing in voorbereiding waarin de overige delen van de loodsen worden verbouwd tot multifunctioneel activiteitencentrum. Het gehele gebouwcomplex bestaat uit één brandcompartiment van zo’n 5.300 m2. De aanvrager heeft de brandveiligheid onderbouwd op grond van NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ en de gelijkwaarigheidsbepaling in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012. NEN 6060 stelt eisen aan de brandwerendheid van de scheidingsconstructies van gedeelten met ‘celvormige onderverdelingen’ binnen het brandcompartiment om de brandweer bij ontruiming extra tijd te geven voor het doorzoeken. De brandweer heeft voor een heel aantal gebouwgedeelten aangegeven dat deze voldoende brandwerend moeten worden afgescheiden van het grote brandcompartimentt vanwege de ‘celvormige onderverdelingen’. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat de brandweer daarbij een te strikte interpretatie hanteert voor de ‘celvormige onderverdeling’.

Download hier het advies

Download hier nadere toelichting n.a.v. reactie op het advies