Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2312 – Portieksituatie met voordeuren langs ‘galerij’

In een nieuw te bouwen woongebouw met drie bouwlagen worden 12 appartementen gerealiseerd die bij brand zijn aangewezen op een enkele vluchtroute via het trappenhuis waarmee de woningen ook worden ontsloten. Een aantal woningtoegangen is gelegen aan een inpandige galerij langs een vide die in open verbinding staat met het trappenhuis. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat de woningtoegangen daardoor direct grenzen aan het trappenhuis. Het bevoegd gezag is van mening dat de ontworpen ontsluitingsstructuur niet als een standaard portieksituatie kan worden beschouwd en is van mening dat de woningtoegangen langs de galerij/besloten gang niet direct grenzen aan het trappenhuis. Bovendien is het bevoegd gezag van mening dat een dergelijke afwijkende niet-standaard portiekoplossing uitsluitend kan worden toegestaan als een ten minste gelijkwaardige mate van veiligheid aannemelijk wordt gemaakt. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat rechtstreeks aan de prestatievoorschriften wordt voldaan.

Download hier het advies