Direct advies aanvragen

Advies 1713 – school als groot brandcompartiment

Tijdens een inspectie van een bestaand schoolgebouw met een gebruiksoppervlakte van circa 6.700 m2, constateert de brandweer dat de bouwkundige scheidingsconstructies onvoldoende brandwerend zijn. De school overlegt vervolgens een plan om-op basis van gelijkwaardigheid- de gehele school als één brandcompartiment te beschouwen en te zorgen voor voldoende vluchtdeuren waardoor alle aanwezige personen in het gebouw binnen 30 m naar buiten kunnen vluchten. Brandoverslag naar de bestaande belendingen is middels een vuurlast- en brandoverslagberekening als voldoende veilig gekwalificeerd volgens de adviseur van de school.

De brandweer is van mening dat sprake is van een gebouw met een cellenstructuur en dat, bij het falen van de BHV-organisatie voldoende tijd beschikbaar moet zijn voor de brandweer om het gebouw te kunnen doorzoeken op achterblijvers. Van gelijkwaardigheid is daarom geen sprake volgens de brandweer.

Download hier het advies