Direct advies aanvragen

Advies 1308 – Brandwerend rolscherm OV-busterminal

Er wordt een nieuwe OV-terminal gebouwd. De terminal omvat onder andere een nieuw overdekt ‘busstation’, dat ruimte biedt aan twintig bussen. Boven dit busstation zijn kantoren gesitueerd. De kantoren zijn voorzien van beglaasde patio’s die van het busstation zijn afgescheiden door een glazen niet-brandwerende vloer. Bij brand in het busstation worden deze patio’s geacht in open verbinding te zullen staan met het ondergelegen busstation. In geval van brand op het busstation zal automatisch een brandwerend rolscherm voorlangs de glazen patiogevels schuiven om brandoverslag naar de kantoren te voorkomen. Er is verschil van inzicht of de brandwerendheid van de glazen patiogevel langs de kantoren i.c.m. het brandwerende rolscherm dat hier voorlangs kan schuiven, beoordeeld moet worden op basis van het stralingscriterium (EW) of op basis van het temperatuurcriterium (EI)?

Download hier het advies