Direct advies aanvragen

Advies 1103 – Wbdbo bedrijfspand

Een machinefabriek is niet gecompartimenteerd en vormt één groot brandcompartiment, waarvan twee gevels op de perceelgrens zijn gebouwd. De fabriek bestaat uit verschillende hallen met verschillende hoogtes. De aanvrager heeft door een adviesbureau een notitie op laten stellen waarin is aangegeven dat de grootte van het brandcompartiment geen bezwaar vormt als de linker zijgevel en de achtergevel (inclusief de draagconstructie) alsnog 30 minuten brandwerend zouden worden gemaakt. Kan de huidige situatie als gelijkwaardig worden beschouwd of zijn er aanvullende maatregelen nodig?

Download hier het advies