Direct advies aanvragen

Advies 1609 – Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur

In het oorspronkelijk vergunde plan voor een kantoorgebouw zijn de schuifdeuren in het restaurant en in de grote open ‘meeting space’ die daaraan gekoppeld is, niet aangemerkt als vluchtdeuren. Onlangs zijn er verbouwplannen uitgewerkt waarbij o.a. de gewenste bezetting van het restaurant op de begane grond en de ‘meeting space’ op de eerste verdieping zijn verhoogd tot respectievelijk 805 en 790 personen. Hiervoor is door de brandveiligheidsadviseur een nieuwe opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening gemaakt. Daarbij is het rechtens verkregen niveau als uitgangspunt gebruikt. Per schuifdeur kunnen steeds maximaal 100 personen in een minuut doorstromen.

 De brandweer is van mening dat de schuifdeuren als nooddeuren moeten worden beschouwd omdat ze niet dagelijks gebruikt worden. Bovendien is de brandweer van mening dat de deuren niet ‘onmiddellijk te openen’ zijn, zoals vereist voor een vluchtdeur. De bezetting van de beschouwde ruimtes moet daarom drastisch naar beneden worden bijgesteld zodat de schuifdeuren niet hoeven worden meegerekend voor de doorstroomcapaciteit. De gebouweigenaar is het hier niet mee eens.

Download hier het advies