Direct advies aanvragen

Advies 1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf (KDV) voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar heeft een totale gebruiksoppervlakte van minder dan 400 m2. Onlangs is een nieuwe brandmeldinstallatie (BMI) geïnstalleerd door een gecertificeerd installatiebedrijf. Met hetzelfde bedrijf is ook een onderhoudscontract afgesloten. Er is daarom geen inspectiecertificaat conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties aanwezig. De brandweer eist nu dat een geldig inspectiecertificaat wordt afgegeven conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. Het KDV is van mening dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen en is het er niet mee eens dat de installatie alsnog door een externe certificeringsinstantie gekeurd moet worden.

Download hier het advies