Direct advies aanvragen

Advies 1608 – Vervallen trap in monumentaal gebouwtje

Een vrijstaand monumentaal gebouwtje van 300 m2 in drie lagen wordt herbestemd naar kantoorfunctie. De bestaande stalen buitentrap, die nu een tweede vluchtroute vormt vanuit de kantoorvertrekken op de verdieping, wordt verwijderd. Hierdoor is een brandmeldinstallatie vereist. De vergunningaanvrager is van mening dat de toepassing van rookmelders conform NEN 2555 in dit geval een voldoende gelijkwaardige oplossing biedt. De veiligheidsregio bestrijdt dit namens het bevoegd gezag.

Download hier het advies