Direct advies aanvragen

Advies 1611-1 – Daglicht en burenrecht

Een monumentaal gebouw wordt verbouwd. Hierbij wordt de enkelvoudige kantoorfunctie gewijzigd naar meervoudige kantoorfuncties binnen het gebouw. Ten aanzien van kantoorfuncties worden daglichteisen gesteld volgens artikel 3.78 van het Bouwbesluit (bestaande bouw). Alle bestaande daglichtopeningen  in de achtergevel bevinden zich op de erfgrens of in elk geval binnen twee meter van de kadastrale perceelgrens en moeten volgens het tweede lid van artikel 3.78 daarmee buiten beschouwing worden gelaten voor het voldoen aan de daglichteis. Op grond van de mogelijke verjaring van het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek is de aanvrager van mening dat de daglichtopeningen als gelijkwaardige oplossing toch mogen worden meegerekend. Het bevoegd gezag geeft aan te toetsen aan het Bouwbesluit en de Woningwet en het Burgerlijk Wetboek niet als toetskader voor een omgevingsvergunning voor het bouwen te gebruiken.

Download hier het advies