Direct advies aanvragen

Advies 1702 – Transformatie kantoor naar portiek

Een monumentaal kantoorpand van zes bouwlagen wordt verbouwd tot woongebouw met vijf ontsluitingskernen. Bij drie ontsluitingskernen is sprake van een portiekontsluiting met een enkele vluchtroute: de woningtoegangen grenzen in deze ontsluitingskernen direct aan het trappenhuis. Alle trappenhuizen overbruggen meer dan 12,5 m en per trappenhuis is niet meer dan ca. 1.500 m2 aan gebruiksoppervlakte aan woonfunctie aangewezen. Dit is toegestaan volgens de bouwvoorschriften voor bestaande bouw als de vluchtroute is uitgevoerd als een extra beschermde vluchtroute. Het bevoegd gezag is van mening dat het rechtens verkregen niveau in dit geval een gebouw met twee vluchtroutes was en dat dit wordt onderschreden door het op te delen in woonfuncties met een enkele vluchtroute. Dit is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de nieuwbouweisen. De brandveiligheidsadviseur is juist van mening dat het rechtens verkregen niveau bij functiewijziging wordt gevormd door het niveau bestaande bouw en dat bij de fictieve nieuwe indeling in woningen, nog zonder verbouw, sprake is van een enkele vluchtroute per woning. Volgens de brandveiligheidsadviseur voldoet het plan daarmee volledig aan de prestatie-eisen bij herbestemming.

Download hier het advies