Direct advies aanvragen

Advies 1409 – Vluchtroute woning door ijssalon

In een klein monumentaal pand is een ijssalon gevestigd. Boven de ijssalon ligt een woning die de eerste en de tweede verdieping beslaat. De woning is uitsluitend toegankelijk via een trap in de ijssalon. De woning en de ijssalon staan via deze trap in open verbinding met elkaar. Een bouwkundige brandwerende scheidingsconstructie tussen woning en winkel is, gezien de omvang van het pand en de monumentale status, niet goed te realiseren. Volstaat in dit geval het aanbrengen van gekoppelde rookmelders conform NEN 2555 of is een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 noodzakelijk als gelijkwaardige oplossing voor een vereiste bouwkundige brandwerende scheidingsconstructie tussen woning en winkel?

Download hier het advies