Direct advies aanvragen

Advies 1413 – Galerij met enkele vluchtroute

De woningen in een nieuw te bouwen appartementengebouw worden ontsloten via een galerij. Vanuit de woningen kan bij brand slechts in één richting gevlucht worden. Deze enkele vluchtroute voert, vanaf twee haaks-op-elkaar-staande woningtoegangsdeuren aan beide uiteinden van de galerij, langs woningtoegangsdeuren en te openen ramen van andere woningen naar het vluchttrappenhuis in het midden van de galerij. De aanvrager stelt voor om de woningtoegangsdeuren –als gelijkwaardige oplossing- uit te voeren met vrijloopdeurdrangers die aangestuurd worden door de gekoppelde rookmelders in de woning.

Download hier het advies