Direct advies aanvragen

Advies 1407 – Onderhoud niet-gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI)

Bij een controle op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften is door een toezichthouder van de Veiligheidsregio namens de gemeente geconstateerd dat beheer en controle van de verplichte, doch niet verplicht gecertificeerde, brandmeldinstallatie (BMI) in een vestiging van een supermarkt niet wordt nageleefd conform de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. De gemeente is van mening dat beheer en controle van een niet-gecertificeerde BMI dient te voldoen aan de hiervoor in Bouwbesluit artikel 6.20 lid 8 gegeven voorschriften. De aanvrager is van mening dat dit artikel niet van toepassing is op niet-gecertificeerde brandmeldinstallaties?

Download hier het advies