Direct advies aanvragen

Advies 915 – Kleinschalige kinderopvang

In een huurwoning is een bedrijfsmatige kinderopvang gehuisvest, waar maximaal 6 kinderen komen. Volgens het Gebruiksbesluit valt dit kinderdagverblijf onder ‘bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar’. De aanvrager wil weten of een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding naar de brandweer noodzakelijk en of kan worden volstaan met een andere voorziening.

Download hier het advies