Direct advies aanvragen

Nieuwe adviezen 2312, 2313, 2314 en 2315

De ATGB heeft de afgelopen tijd maar liefst vier nieuwe adviezen afgerond en gepubliceerd:

  • advies 2312 over het wel of niet direct grenzen van de woningtoegangen aan een trappenhuis van een niet-standaard portieksituatie;
  • advies 2313 over het onderbrengen van allerlei faciliteiten van een vakantiepark in bestaande loodsen die met elkaar één brandcompartiment vormen en hoe moet worden omgegaan met de celvormige onderverdelingen als gelijkwaardigheid op grond van NEN 6060 wordt onderbouwd.
  • advies 2314 over een handhavingskwestie op grond van Woningwet artikel 1a (algemene zorgplicht) naar aanleiding van een brand in een tijdelijk wooncomplex waarbij het hele bouwblok afbrandde.
  • advies 2315 over het slopen van een groot gedeelte van een woonhuis en het weer terugbouwen daarvan op een nieuwe fundering: is dat nieuwbouw of verbouw?