Direct advies aanvragen

Advies 1212 – Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren

In een nieuwbouwcomplex liggen de appartementen aan één gang. Aan het einde van de gang liggen twee voordeuren naast elkaar, i.p.v. tegenover elkaar.  Met verwijzing naar de rapportage van de Werkgroep Gelijkwaardigheid van de Vereniging Stadswerk doet de aanvrager een beroep op gelijkwaardigheid zoals die vermeld staat in paragraaf 2.22 van het rapport “Gelijkwaardige oplossingen” van de Werkgroep Gelijkwaardigheid van Vereniging Stadswerk. De nieuwbouw moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2003. 

Download hier het advies