Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1903 – Vluchtroute door kantoor

Een logistiek centrum breidt zijn kantoorcapaciteit uit. Daartoe worden boven de laad- en losdocks van de bedrijfshallen twee bouwlagen kantoren toegevoegd (eerste en tweede verdieping). De kantoren worden via een luchtbrug verbonden met de bestaande kantoren in een naastliggend gebouw. De brandweer is van mening dat door deze verbindingen een kantoorfunctie ontstaat die groter is dan 10.000 m2. De brandweer is daarom van mening dat de ontruimingsalarminstallatie moet worden uitgevoerd als een type A-installatie (gesproken woord). De brandveiligheidsadviseur is van plan de luchtbruggen niet als vluchtroute aan te wijzen, waardoor de bestaande en nieuwe kantoorfuncties onafhankelijk zijn en het totale gebruiksoppervlak in elke kantoorfunctie kleiner dan 10.000 m2is. De brandweer constateert dat er in dat geval een doodlopend eind ontstaat in het achterste kantoorgedeelte (subbrandcompartiment) waardoor ruimtebewaking noodzakelijk is. De aanvrager is van mening dat vanuit het achterste subbrandcompartiment weliswaar door dezelfde ruimte, maar via verschillende uitgangen en in twee verschillende richtingen kan worden gevlucht naar twee onafhankelijke vluchtroutes. Ruimtebewaking is volgens de brandveiligheidsadviseur dan ook niet vereist.

Download hier het advies