Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1904 – grootte nevenfunctie van industriefunctie

Een nieuw te bouwen bedrijfspand (industriefunctie) heeft een totale gebruiksoppervlakte van 1.506 m2. Hieraan is 372 mgebruiksoppervlakte aan kantoren, spreekkamers en een kantine gekoppeld. Deze ruimtes zijn door de eigenaar als nevenfunctie van de industriefunctie aangemerkt. Er is geen brandwerende scheidingsconstructie voorzien tussen de industriefunctie en de als nevenfunctie aangemerkte ruimtes. Volgens Bouwbesluit 2012 artikel 2.83 achtste lid mag niet meer dan 100 m2aan nevenfuncties onderdeel uitmaken van een industriefunctie groter dan 1.000 m2. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat sprake is van een gelijkwaardige veiligheid omdat binnen maatregelenpakket I van NEN 6060 tot 500 m2aan nevenfuncties is toegestaan binnen een industriefunctie met een totale vuurlast die niet groter is dan 600 ton vurenhout binnen een brandcompartiment. De gemeente is van mening dat het pand niet met de NEN 6060 beoordeeld mag worden omdat het buiten het toepassingsgebied van NEN 6060 valt. De industriefunctie is immers niet groter dan 2.500 m2.

Download hier het advies