Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1905 – Brandgedrag gordijnen in logiesverblijven

Een bestaand appartementencomplex bestaat uit 73 appartementen in particulier eigendom. De eigenaren zijn verenigd in één Vereniging van Eigenaars (VvE). Het gebouw is bestemd voor recreatief gebruik. Alle appartementen binnen het complex worden als logiesverblijf verhuurd aan toeristen. De appartementen zijn volgens de omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangemerkt als logiesverblijf gelegen in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking. Elk appartement is door de particuliere eigenaar aangekleed en ingericht. De gemeente heeft tijdens een inspectie geconstateerd dat de eigenaren van de logiesappartementen onvoldoende kunnen aantonen dat de toegepaste aankleding van de appartementen met gordijnen en jaloezieën voldoen aan brandklasse 4. Daardoor is volgens de gemeente onvoldoende duidelijk of is voldaan aan de minimale eisen voor aankleding volgens Bouwbesluit 2012 artikel 7.4 eerste lid. De gemeente biedt aan om door de VvE aangeleverde stukjes stof van alle toegepaste gordijnen en andere gebouwgebonden aankleding in de appartementen, zelf te testen volgens de praktische bepalingsmethode uit ATGB-advies 1604. Hiermee kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan artikel 7.4 eerste lid onder e. De VvE is niet van plan om alle gordijnen hiervoor te verknippen en is van mening dat niet aan artikel 7.4 eerste lid hoeft te worden voldaan.

Download hier het advies