Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1908-1 – Onderhoud brandkleppen en zorgplicht

Bij een inspectie in een hotel constateert de gemeente dat niet kan worden aangetoond dat alle brandkleppen in de brandscheidingen van het hotel jaarlijks worden onderhouden. De gemeente gemeente is van mening dat dit verplicht is op grond van artikel 1.16 lid 2 van het Bouwbesluit 2012. De hoteleigenaar is van mening dat alleen controle na het aanbrengen en geen jaarlijks onderhoud nodig is. Op 30 april 2020 zijn enkele verduidelijkingen in de tekst aangebracht.

Download hier het advies