Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1911 – Horizontale openingen langs vloerrand

Ter plaatse van de vloerrand van een nieuw te bouwen brug is een stalen vloerafscheiding ontworpen. Aanvrager en gemeente verschillen van mening over de horizontale openingen tussen brugdek en hekwerk. Aanvrager is van mening dat het hekwerk voldoet aan de prestatie-eis die hiervoor in het derde lid van artikel 2.19 is gesteld. De gemeente is van mening dat het ontworpen hekwerk hier niet aan voldoet.

Download hier het advies